Christelijke film 2020 ‘Het mysterie van de goddelijkheid’

Christelijke film 2020 ‘Het mysterie van de goddelijkheid’

5425 |17 februari 2019

Aanbevolen video:Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Weet u hoe de Heer aan de deur zal kloppen? https://nl.kingdomsalvation.org/videos/knocking-at-the-door-movie.html

Christelijke film 2020 ‘Het mysterie van de goddelijkheid’

Lin Bo’en was een ouderling in een huiskerk in China. In al zijn jaren als gelovige voelde hij zich vereerd om lijden te ondergaan voor de Heer, en hechtte hij belang aan de kennis en het vinden van de Heer Jezus Christus, meer dan wat ook in de wereld. Op die bewuste dag ging hij weg om te prediken en kreeg schokkend nieuws te horen: de Heer Jezus was in het vlees teruggekeerd, en Hij is Christus van de laatste dagen – Almachtige God! Dat bracht Lin Bo’en in de war. Als de Heer terugkeert, zou Hij op een wolk neerdalen, dus waarom zou Hij Zichzelf incarneren en Zijn werk in het geheim verrichten? Welke mysteriën gaan er schuil achter de incarnatie van God? Als de Heer waarlijk is teruggekeerd, waarom zijn we dan niet opgenomen? … Er ontspint zich een heftige discussie tussen Lin Bo’en en zijn collega’s en de predikers van De Kerk van Almachtige God … Zullen ze eindelijk begrijpen dat Almachtige God de terugkeer van de Heer Jezus is, de verschijning van God in het vlees?

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De Kerk van Almachtige God: https://nl.godfootsteps.org/

Evangelie van de komst van het Koninkrijk: https://nl.kingdomsalvation.org/

Bliksem uit het oosten: https://nl.easternlightning.org/

U mag de apps van De Kerk van Almachtige God downloaden.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Geef een reactie

Delen

Annuleren