Geven mensen die in God geloven echt niet om hun familie?

Geven mensen die in God geloven echt niet om hun familie?

817 |13 december 2018

De Heer Jezus zei: “Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend” (Marcus 16:15). Het verspreiden van het evangelie en het getuigen van God zijn goede daden die door christenen wordt verricht. Niettemin blijft de Chinese Communistische Partij op wrede wijze christenen arresteren en vervolgen. Dit heeft ertoe geleid dat hun families vaak verscheurd raken, dat ze soms niet meer naar huis terug kunnen keren en dat er veel christenen zijn opgepakt en opgesloten. Sommigen hebben de vervolging zelfs niet overleefd, maar toch blijft de CCP de waarheid verdraaien en beweren ze dat de families uiteen zijn gevallen door hun geloof in God. Wie is er dan feitelijk schuldig aan de vernietiging van talloze christelijke gezinnen?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Geef een reactie

Delen

Annuleren