Kunnen de mensen die jarenlang in de Heer Jezus hebben geloofd en hun hele leven voor Hem hebben geofferd, echt niet worden opgenomen in het hemelse koninkrijk als ze Almachtige Gods werk in de laatste dagen niet aanvaarden?

Antwoord: Wat dat betreft, heeft Almachtige God ons al een helder antwoord gegeven. Almachtige God zegt: “Als je niet de weg van het leven zoekt die door Christus van de laatste dagen wordt voorzien, dan zul je nooit de goedkeuring van Jezus verkrijgen en zul je nooit gekwalificeerd worden om de poort van het koninkrijk van de hemel binnen te gaan, want je bent zowel een marionet als een gevangene van de geschiedenis. Degenen die worden beheerst door regels en letters en geketend zijn door de geschiedenis zullen nooit in staat zijn om het leven te verkrijgen en zullen nooit in staat zijn om de eeuwige weg van het leven te verkrijgen. Dat komt omdat alles wat ze hebben smerig water is waar ze zich al duizenden jaren aan hebben vastgeklampt, in plaats van het levenswater dat vanuit de troon stroomt. Degenen die niet van het levenswater zijn voorzien, zullen voor altijd lijken blijven, speelgoed van Satan en zonen van de hel. Hoe kunnen zij dan God aanschouwen? Als je alleen maar probeert vast te houden aan het verleden, alleen probeert dingen in stand te houden door stil te staan en niet probeert de huidige situatie te veranderen en de geschiedenis terzijde te leggen, zul je dan niet altijd tegen God zijn? De stappen van Gods werk zijn enorm en machtig, zoals rollende golven en bulderende donderslagen – toch zit je stil en wacht je passief vernietiging af, vasthoudend aan je dwaasheid en het niets doen. Hoe kun je op deze manier worden beschouwd als iemand die de voetsporen van het Lam volgt? Hoe kun je de God die jij vasthoudt rechtvaardigen als een God die altijd nieuw is en nooit oud? En hoe kunnen de woorden van je vergeelde boeken je meenemen naar een nieuw tijdperk? Hoe kunnen ze je leiden in je zoektocht naar de stappen van Gods werk? En hoe kunnen ze je meenemen naar de hemel? Wat je in handen hebt, zijn de letters die slechts kunnen zorgen voor tijdelijke troost, niet de waarheden die in staat zijn om het leven te geven. De geschriften die je leest, kunnen slechts je tong verrijken, zij bevatten geen woorden van wijsheid die je kunnen helpen het menselijk leven te kennen, noch zijn zij wegen die je naar vervolmaking kunnen leiden. Geeft deze tegenstrijdigheid jou geen aanleiding tot reflectie? Kun je hierdoor niet de mysteriën begrijpen die zich binnenin bevinden? Ben je in staat om jezelf in je eentje naar de hemel te brengen om God te ontmoeten? Kun je jezelf meenemen naar de hemel om te genieten van het familiegeluk met God, zonder de komst van God? Ben je nu nog steeds aan het dromen? Ik stel voor dat je stopt met dromen en kijkt naar wie er nu werkt, naar wie nu bezig is met het werk van het redden van de mens in de laatste dagen. Als je dat niet doet, zul je nooit de waarheid verkrijgen en zul je nooit het leven verkrijgen.

“Degenen die het leven willen verkrijgen zonder te vertrouwen op de waarheid gesproken door Christus zijn de meest belachelijke mensen op aarde en zij die de weg van het leven die door Christus is gebracht niet accepteren, zijn verloren in fantasie. En dus zeg ik dat de mensen die Christus van de laatste dagen niet accepteren, voor eeuwig veracht worden door God. Christus is gedurende de laatste dagen voor de mens de poort tot het koninkrijk, die niemand mag omzeilen. Niemand zal door God worden vervolmaakt dan alleen door Christus. Je gelooft in God en dus moet je Zijn woorden accepteren en Zijn weg gehoorzamen. Je moet niet alleen denken aan het verkrijgen van zegeningen zonder de waarheid te ontvangen, of zonder de voorziening van het leven te aanvaarden. Christus komt tijdens de laatste dagen zodat iedereen die echt in Hem gelooft, van leven kan worden voorzien. Zijn werk is bedoeld om het oude tijdperk te beëindigen en het nieuwe binnen te gaan en is het pad dat moet worden gevolgd door iedereen die het nieuwe tijdperk zou binnengaan. Als je niet in staat bent Hem te erkennen en in plaats daarvan Hem veroordeelt, lastert of zelfs vervolgt, dan ben je bestemd om te branden in eeuwigheid en zul je nooit het koninkrijk van God binnengaan” (‘Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Almachtige God, Christus van de laatste dagen, geeft mensen de ware weg naar het eeuwige leven. Almachtige God is de Christus die in de laatste dagen verschijnt en Hij is voor de mens de poort naar het hemelse koninkrijk. Niemand kan Hem voorbijgaan. We moeten de waarheden aanvaarden die Almachtige God heeft uitgedrukt om leven te verkrijgen, en mensen te worden die Gods wil volgen, Gods redding krijgen in de laatste dagen en het hemelse koninkrijk mogen binnengaan. Zoals staat geschreven in 1 Petrus: “Die worden beschermd door de kracht van God door geloof tot de redding die klaar is om in de laatste tijd te worden geopenbaard” (1 Pet. 1:5).

We hebben al die tijd in de Heer geloofd en hadden altijd de hoop dat we het hemelse koninkrijk konden binnengaan. Terwijl we wisten dat de Heer Jezus heeft gezegd dat maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is, begreep niemand echt wat Hij bedoelde. Alleen de waarheid die is uitgedrukt door Christus van de laatste dagen, Almachtige God, toont ons de weg naar het hemelse koninkrijk, verduidelijkt de wil van de hemelse Vader en openbaart alle mysteriën aan ons. Hij laat ons vele waarheden begrijpen en zorgt zo dat we ons doelen stellen die realistischer en accurater zijn. Broeders en zusters, Almachtige God is de terugkeer van de Heer Jezus. Almachtige Gods woorden zijn de waarheid. Ze zijn Gods stem, de uitdrukking van de Heilige Geest. Door de genade van God krijgen wij de kans om vandaag Almachtige Gods weg tot het eeuwige leven te aanvaarden. Wat een zegen. We mogen deze buitenkans niet laten glippen.

uit het filmscenario van ‘Pijnlijke herinneringen’

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

Maar we geloven dat we het kunnen bereiken door de Heer te volgen. De woorden van de Heer zelf bewijzen dat. “De Heer ​Jezus​ zei: “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven” (Joh. 11:25-26). “Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een ​bron​ worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft” (Joh. 4:14). Deze passage is de belofte van de Heer Jezus. Ja. De Heer Jezus kan het eeuwige leven schenken. Zijn weg leidt naar het eeuwige leven. Ik begrijp dat niet echt. We zijn allemaal volgelingen van de Heer Jezus. Waarom is dat niet genoeg om de weg van het eeuwige leven te bereiken? De Bijbel zegt: “Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten” (Joh. 3:36). Bezat de Heer Jezus de weg van het eeuwige leven niet? Door in de Heer Jezus te geloven, zouden wij ook de weg naar het eeuwige leven moeten bezitten. Dus waarom moeten we dan ook de woorden en het werk van Christus in de laatste dagen aanvaarden?

Antwoord: Mensen, de Heer Jezus is de vleesgeworden God, Gods verschijning. “De Heer Jezus zei: “En ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven” (Joh. 11:26). “… het water dat ik geef, zal in hem een ​bron​ worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft” (Joh. 4:14). De Bijbel zegt: “Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven” (Joh. 3:36). Al deze woorden zijn waarheid. Dat is een feit. De Heer Jezus is de vleesgeworden God. Hij heeft Gods wezen en identiteit. Hijzelf is de weg van het eeuwige leven.