De door de Heer Jezus verspreide boodschap in het Tijdperk van Genade was slechts de weg van berouw.

Jezus’ werk was in die tijd de verlossing van de hele mensheid. De zonden van allen die in Hem geloofden, werden vergeven; Hij zou je verlossen zolang je maar in Hem geloofde. Als je in Hem geloofde, was je geen zondaar …

2019-12-15 20:24:29

De door God verkondigde waarheden in de laatste dagen zijn de weg van eeuwig leven

Christus van de laatste dagen brengt het leven en brengt de blijvende en eeuwige weg van de waarheid. Deze waarheid is het pad waardoor de mens het leven zal verkrijgen en het enige pad waardoor de mens God zal kennen en…

2019-08-29 22:37:05

Het is essentieel de verschillen te herkennen tussen de weg van berouw van het Tijdperk van Genade en de weg van eeuwig leven in de laatste dagen

Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid. Om de mens volledig van de invloed v…

2019-09-03 10:14:04

De door de Heer Jezus verspreide boodschap in het Tijdperk van Genade was slechts de weg van berouw.

Jezus’ werk was in die tijd de verlossing van de hele mensheid. De zonden van allen die in Hem geloofden, werden vergeven; Hij zou je verlossen zolang je maar in Hem geloofde. Als je in Hem geloofde, was je geen zondaar …

2019-12-15 20:24:29

De door God verkondigde waarheden in de laatste dagen zijn de weg van eeuwig leven

Christus van de laatste dagen brengt het leven en brengt de blijvende en eeuwige weg van de waarheid. Deze waarheid is het pad waardoor de mens het leven zal verkrijgen en het enige pad waardoor de mens God zal kennen en…

2019-08-29 22:37:05

Het is essentieel de verschillen te herkennen tussen de weg van berouw van het Tijdperk van Genade en de weg van eeuwig leven in de laatste dagen

Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid. Om de mens volledig van de invloed v…

2019-09-03 10:14:04