Alleen zij die Gods voetstappen volgen, kunnen de weg van eeuwig leven bereiken

Alleen zij die Gods voetstappen volgen, kunnen de weg van eeuwig leven bereiken

849 |03 januari 2019

Veel mensen die in de Heer geloven, geloven het volgende: aangezien de Bijbel een verslag van Gods woord is en het getuigenis van de mens, en in hoge mate stichtelijk voor de mens is, zou het lezen van de Bijbel ons het eeuwige leven moeten schenken. Maar de Heer Jezus zei: “U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij, maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen” (Joh. 5 : 39-40). Waarom zegt de Heer Jezus dat er geen eeuwig leven in de Bijbel is? Wat zouden we moeten doen opdat we de weg van het eeuwige leven kunnen verwerven?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Geef een reactie

Delen

Annuleren