De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Christelijke film ‘Alleen zij die Gods voetstappen volgen, kunnen de weg van eeuwig leven bereiken’

Filmclips   668  

Inleiding

Christelijke film ‘Wie is mijn Heer’ Clip 5 - Alleen zij die Gods voetstappen volgen, kunnen de weg van eeuwig leven bereiken

De Bijbel staat vol Gods woord en vol ervaringen en getuigenissen van mensen die ons levenskracht geven en zeer helend voor ons zijn. De Heer Jezus zei: “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven” (Johannes 11 :25-26). Maar waarom, na 2,000 jaar, heeft niemand die in de Heer gelooft en die de Bijbel gelezen heeft, het eeuwige leven bereikt? Kan het zijn dat de Bijbel niet de weg naar het eeuwige leven is? Kan het zijn dat toen Heer Jezus Zijn verlossingswerk verrichtte, Hij de mensheid niet de weg naar het eeuwige leven schonk? Wat moeten we doen om in staat te zijn de weg van het eeuwige leven te bereiken?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Download de app kosteloos

Diverse verzamelingen van video’s  Zie Gods daden

Download de app kosteloos

Diverse verzamelingen van video’s  Zie Gods daden