Christelijke film ‘Rode heropvoeding vanuit huis’ Clip 1 - Wat is een sekte precies?

13 december 2018

Sinds de Chinese Communistische Partij aan de macht kwam, heeft deze religieuze overtuigingen continu onderdrukt en verdrukt. Ze hebben zelfs het christendom en katholicisme als sekten gebrandmerkt en de Bijbel als ‘sekteliteratuur’ afgedaan. In diezelfde periode heeft De Kerk van Almachtige God getuigd van de terugkeer van de Heer Jezus, en ook zij werden door de CCP als sekte veroordeeld. De CCP is een atheïstische partij en vertegenwoordigt een duivels regime dat een vijand van God is. Hoe kan deze dan ooit de pretentie hebben te kunnen bepalen dat een bepaalde religie de ware weg vertegenwoordigt dan wel een sekte is? Hoe moeten we leren onderscheiden wat echt een sekte is?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger