Prekenserie 'Wat is opgenomen worden nu werkelijk?'

11 april 2022

In de laatste dagen verlangen alle gelovigen ernaar dat de Redder op een wolk neerdaalt om hen op te nemen om Hem tegemoet te gaan. Maar nu de grote rampen hebben plaatsgevonden, moeten zij de terugkeer van de Heer op een wolk nog verwelkomen. Mensen zijn bang of voelen zich misschien zelfs in de steek gelaten door de Heer, ze denken dat ze elk moment in de rampen kunnen omkomen. Het verbaast hun dat Bliksem uit het oosten heeft getuigd dat de Heer Jezus al als de vleesgeworden Almachtige God is teruggekeerd, waarheden uitdrukt en het oordeelswerk in de laatste dagen verricht. Velen die naar de waarheid verlangen, lezen de woorden van Almachtige God, herkennen de stem van God, en wenden zich tot Almachtige God. Zij eten en drinken Gods woorden elke dag, worden erdoor onderhouden en gevoed, en wonen het bruiloftsmaal van het Lam bij. Zij zijn het die vóór de rampen zijn opgenomen voor Gods troon. Veel religieuzen zijn in verwarring en denken: Moet de Heer Jezus de mensen niet mee de lucht in nemen om Hem tegemoet te gaan? Gelovigen in Bliksem uit het oosten zijn duidelijk nog op aarde, hoe kunnen zij dan opgenomen zijn? Veel mensen begrijpen de ware betekenis van opname niet. Ze denken dat het betekent dat je wordt meegevoerd in de lucht, en dat iedereen die nog op aarde is, dus niet is opgenomen. Klopt dit? Wat betekent ‘opgenomen worden’ eigenlijk? Deze aflevering van Streven naar het ware geloof zal je leiden om op zoek te gaan naar de waarheid en het antwoord te vinden.

De Kerk van Almachtige God: https://nl.godfootsteps.org/

Evangelie van de komst van het Koninkrijk: https://nl.kingdomsalvation.org/

【Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

Willen jij en je familie de stress in het leven oplossen? Klik op de knop en leer Gods woord om de manier te vinden om met stress om te gaan.

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger