God gebruikt de waarheid om de mens in de laatste dagen te beoordelen en zuiver te maken

God gebruikt de waarheid om de mens in de laatste dagen te beoordelen en zuiver te maken

950 |16 juni 2019

In de Laatste Dagen wordt God tot vlees om op aarde het werk van het oordeel te doen, om te beginnen met het huis van God. Dus hoe kan het werk van het oordeel van Almachtige God in de laatste dagen de mens reinigen en redding? Welke veranderingen zullen er in je eigen levensgezindheid optreden, nadat je het oordeel en de tuchtiging van Almachtige God hebt ervaren? Deze filmclip uit ‘Ontwaken uit de droom’ geeft je alle antwoorden.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Geef een reactie

Delen

Annuleren