De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Gods waarschuwing in de laatste dagen ‘De stad zal omvergeworpen worden’ Nieuwe christelijke film

Gospel films   1050  

Inleiding

Gods waarschuwing in de laatste dagen ‘De stad zal omvergeworpen worden’ Nieuwe christelijke film 2019

Christian Cheng Huize is medewerkster in een huiskerk in China. Ze heeft gezien dat haar kerk een fabriek opent en dat de pastor gelovigen aanmoedigt om lid te worden van de Drie-Zelf Kerk en zo dus te zwichten voor de CCP-overheid. Gedreven door afgunst voeren de pastor en de ouderling van de kerk zowel openlijk als heimelijk strijd om hun persoonlijke status en reputatie, waardoor de kerk verdeeld raakt. Ook werken ze samen met de CCP-overheid om verzet te bieden tegen Bliksem uit het oosten en om gelovigen te ontmoedigen zich hierin te verdiepen. Daarnaast geven ze broeders en zusters die het evangelie van het koninkrijk verkondigen, actief aan bij de politie om hen te laten arresteren. Cheng Huize is ernstig verontrust; ze beseft dat de kerk het werk van de Heilige Geest al verloren heeft en is verworden tot een religieuze plaats als het Grote Babylon, dat door de Heer werd vervloekt en verafschuwd. Ze besluit zich te gaan verdiepen in Bliksem uit het oosten, op zoek naar Gods werk en verschijning…. Zal ze weten te ontsnappen uit het religieuze Babylon, dat op instorten staat?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en gewonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen!

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl