Nederlandse christelijke sketch “DE HEER KLOPT AAN” Heb je de Heer verwelkomd?

Nederlandse christelijke sketch “DE HEER KLOPT AAN” Heb je de Heer verwelkomd?

1190 |06 april 2020

Meer bekijken::Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Weet u hoe de Heer aan de deur zal kloppen? https://nl.kingdomsalvation.org/videos/knocking-at-the-door-movie.html

https://www.youtube.com/watch?v=MkimqXkYFsg&feature=youtu.be

Nederlandse christelijke sketch “DE HEER KLOPT AAN” Heb je de Heer verwelkomd?

De Heer klopt aan laat zien hoe de Heer in de laatste dagen met Zijn woorden bij onze harten aanklopt, en dat wijze maagden de stem van God kunnen horen en met het Lam kunnen feestvieren.

Dominee Chang Shoudao heeft altijd gewacht op de terugkeer van de Heer, maar als broeder Zhen hem getuigt dat de Heer reeds is teruggekeerd, blijft hij hardnekkig vasthouden aan zijn eigen ideeën en fantasieën. Hij gelooft dat de Heer op een wolk zal terugkeren en zijn hart blijft gesloten voor de ware weg. Dit keer bespreekt broeder Zhen echter passages uit de Bijbel met hem die betrekking hebben op de terugkeer van de Heer, en hij ontdekt dat de Bijbel profetieën bevat die zeggen dat de Heer in de laatste dagen in het geheim zal terugkeren, in vlees geworden gedaante, en dat Hij nieuwe woorden zal spreken en de mensheid zal zuiveren. Pas daarna zal Hij in het openbaar verschijnen en het goede belonen en het slechte straffen. Tegelijkertijd begint hij te begrijpen wat de ware betekenis is van de Heer die op onze deuren klopt, en dat de sleutel tot verwelkoming van de terugkeer van de Heer is in staat te zijn de stem van God te horen. Wanneer hij dan eindelijk de stem van God hoort via het woord van Almachtige God, gaat de deur naar zijn hart open en verwelkomt hij de terugkeer van de Heer.

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Geef een reactie

Delen

Annuleren