Ervaringen en getuigenissen van christenen 'Opstaan na te hebben gefaald'( Dutch subtitles)

10 februari 2020

Ervaringen en getuigenissen van christenen 'Opstaan na te hebben gefaald' Gods oordeel en tuchtiging zijn de waarste liefde ( Dutch subtitles)

Opstaan na te hebben gefaald is een getuigenis van een christen die Gods oordeel en tuchtiging ondergaat. De hoofdpersoon was ooit advocaat, maar nadat zij Gods werk van de laatste dagen heeft aanvaard, begint zij zich enthousiast uit te putten en wordt ze tot kerkleider gekozen. Dankzij haar kwaliteiten bereikt ze het een en ander bij de uitvoering van haar plicht, maar ze wordt steeds arroganter, meer zelfingenomen en minachtender tegenover anderen. Ze wil altijd haar eigen zin doordrijven bij het werk voor de kerk en bespreekt maar heel zelden zaken met haar collega’s, tot ze op een zeker moment verliezen veroorzaakt op het gebied van het kerkelijke werk. En toch, te midden van hevig snoeien en behandelen, en te midden van het oordeel en de openbaringen van Gods woord, beseft ze de hoofdoorzaak van haar falen en neergang, en vindt ze oprecht berouw voor God. Tijdens een kerkbijeenkomst communiceert zij over deze onvergetelijke ervaring …

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger