Christelijke muziek | Het resultaat bereikt door God te kennen (A cappella)

Christelijke muziek | Het resultaat bereikt door God te kennen (A cappella)

1893 |21 augustus 2018

Totdat je op een dag

voelt dat de Schepper

niet langer een raadsel is,

dat de Schepper nooit voor jou verborgen is geweest,

dat de Schepper

Zijn gelaat nooit voor jou verborgen heeft,

dat de Schepper helemaal niet ver van je verwijderd is,

dat de Schepper niet langer de Ene is waarnaar je in je gedachten voortdurend verlangt

maar die je niet met je gevoelens kunt bereiken,

en dat Hij waarlijk over je linker- en je rechterzijde waakt,

je leven voorziet en je lot bepaalt, je lot bepaalt.

Hij is niet de verre horizon en evenmin heeft Hij zich hoog in de wolken verscholen.

Hij staat vlak naast je en leidt je in alles,

Hij is alles wat je hebt en Hij is het enige wat je hebt.

Die God

maakt mogelijk dat jij Hem vanuit je hart liefhebt,

je aan Hem vastklampt, Hem dicht bij je houdt, Hem bewondert,

bang bent Hem te verliezen,

en dat je Hem niet langer wilt verloochenen,

en Hem niet langer uit de weg wilt gaan of op afstand wilt houden.

Het enige wat je wilt, is je om Hem bekommeren, Hem gehoorzamen,

alles wat Hij je geeft terugbetalen en je overgeven aan Zijn heerschappij.

Je verzet je er niet langer tegen dat Hij je leidt,

in je behoeften voorziet, over je waakt en je behoedt.

Niet langer weiger je Zijn heerschappij en beschikkingen te gehoorzamen,

je Zijn heerschappij en beschikkingen te gehoorzamen.

Het enige wat je wilt, is Hem volgen, aan Zijn linker- of rechterhand met Hem wandelen,

is Hem volgen, aan Zijn linker- of rechterhand met Hem wandelen,

Hem aanvaarden als je enige Heer,

Hem aanvaarden als je enige Heer, je enige God.

Je niet langer

Je niet langer

Je niet langer

Je niet langer

tegen dat Hij je leidt, in je behoeften voorziet, over je waakt en je behoedt.

Niet langer weiger

Niet langer weiger

Niet langer weiger

Niet langer weiger

je Zijn heerschappij en beschikkingen te gehoorzamen.

Het enige wat je wilt, is Hem volgen, aan Zijn linker- of rechterhand met Hem wandelen,

is Hem volgen, aan Zijn linker- of rechterhand met Hem wandelen,

Hem aanvaarden als je enige Heer,

Hem aanvaarden als je enige Heer, je enige God.

Het enige wat je wilt, is Hem volgen, aan Zijn linker- of rechterhand met Hem wandelen,

is Hem volgen, aan Zijn linker- of rechterhand met Hem wandelen,

Hem aanvaarden als je enige Heer, je enige Heer, je enige God,

je enige God.

uit ‘Vervolg van Het Woord verschijnt in het vlees’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Delen

Annuleren