Kerkgezang ‘Het gebed van Gods volk’

Kerkgezang ‘Het gebed van Gods volk’

1179 |10 januari 2020

Gods volk keert terug voor Zijn troon.

Wij richten ons gebed tot God.

Couplet 1

Moge God allen die naar Hem verlangen zegenen.

Moge God hen zegenen door Zijn stem snel te laten horen.

Moge allen die door God zijn uitverkoren,

Hem volgen in de voetstappen van 't Lam.

Moge God hen die zoeken, verlichten;

hen die wachten en kijken, verlichten.

Moge allen de Verlosser zien,

zien dat Hij weer terug is, de waarheid die Hij bracht.

Gods volk keert terug voor Zijn troon.

Wij richten ons gebed tot God.

Couplet 2

Moge de mensheid losbreken van haar noties

en de ware weg zoeken en leren

en de voeding van Gods woord ontvangen,

zodat hun geest niet langer meer dorst heeft.

Moge de mensheid leren beoordelen,

niet meer misleid door Satans diepste leugens.

Moge God ons leiden om te preken en te getuigen

en om Zijn volk in Zijn liefde te houden.

Gods volk keert terug voor Zijn troon.

Wij richten ons gebed tot God.

Couplet 3

Moge God ons verlichten om te begrijpen,

zodat we Zijn woord, Zijn wil gaan verstaan.

Moge allen Gods woord eren en er naar leven.

Moge Hij ons oordelen zodat onze plicht wordt vervuld.

Moge God ons beproeven om onze gezindheid te veranderen,

en laat iedereen goed van kwaad kunnen onderscheiden

en laat iedereen de waarheid beoefenen

en al Gods vereisten gehoorzamen.

Couplet 4

Moge God alle boosdoeners straffen,

zodat het kerkleven niet wordt verstoord.

Moge God meer mensen vervolmaken,

om het met Hem eens te zijn.

Moge mensen hun ware liefde geven

aan de ware, lieflijke God.

Moge God hen die terugkeren zegenen.

Moge we allen leven in het licht.

Gods volk keert terug voor Zijn troon.

Wij richten ons gebed tot God.

Wij richten ons gebed tot God.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Delen

Annuleren