Christelijk lied 2018 ‘Dank en lof aan Almachtige God’ Music Video

2655 |01 september 2018

We zijn voor God gebracht. We eten en drinken Zijn woorden.

De Heilige Geest verlicht, we begrijpen de waarheid die God spreekt.

Rituelen van religie, afgeworpen, al die boeien. Niet beperkt door regels, onze harten bevrijd.

En we zijn zo gelukkig als maar kan, levend in Gods licht,

zo gelukkig als maar kan, levend in Gods licht.

Dank en lof aan Almachtige God, die waarheid uit naar de hele mensheid.

Dank en lof aan Almachtige God, we hebben een pad te veranderen,

en ons vage geloof bedaart. We zingen lof, oh.

We volgen God van nabij, we accepteren koninkrijk training.

Gods oordelen zijn als een zwaard, ze onthullen gedachtes die we hebben.

Arrogantie, egoïsme, en onechtheid zijn niet verborgen. Dan alleen zie ik mijn waarheid.

Beschaamt val ik voor God, onthuld.

Dank en lof aan Almachtige God, die waarheid uit naar de hele mensheid.

Dank en lof aan Almachtige God,

we staan oog in oog met God, en in Zijn vreugde verheugen wij ons.

Dank en lof aan Almachtige God. U bent heilig, u bent rechtvaardig, oh.

Ik verlang in waarheid te leven, het vlees te verwerpen,

herboren te worden, uw hart gerust te stellen.

Dank en lof aan Almachtige God, uw oordeel heeft me waarlijk gered.

Dank en lof aan Almachtige God, mijn gezindheid is veranderd.

Door u, ben ik gezegend,

oh, ik ben gezegend.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Deze video is geheel door professionele vertalers vertaald. Vanwege taalverschillen en dergelijke is een klein aantal onnauwkeurigheden echter onvermijdelijk. Bij onnauwkeurigheden verwijzen wij u graag naar de originele versie in het Chinees. Neem in dat geval gerust contact met ons op.

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Delen

Annuleren