We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Gospelmuziek ‘Mijn dierbare, wacht op me alstublieft’ De Heer is mijn leven (Muziek video)

Serie muziekvideo’s   1316  

Inleiding

Gospelmuziek ‘Mijn dierbare, wacht op me alstublieft’ De Heer is mijn leven (Muziek video)

Boven de bomen klimt vredig de maan. Zoals mijn dierbare, bevallig en mooi.

O mijn liefste, waar bent u? Mijn tranen rollen. Hoort u me huilen?

U bent de Ene die me liefde geeft. U bent de Ene die om me geeft.

U bent de Ene die altijd aan me denkt. U bent de Ene die mijn leven koestert.

Maan, terug aan de andere kant in de lucht. Laat mijn dierbare niet te lang wachten.

Vertel Hem alstublieft dat ik Hem mis.

Vergeet niet mijn liefde mee te geven, mee te geven.

Paren wilde ganzen vliegen ver weg.

Zullen ze een boodschap van mijn dierbare meebrengen?

O alstublieft, leen me je vleugels. Ik kan terugvliegen naar mijn warme thuisstad.

Ik zal de zorg van mijn dierbare vergoeden. Ik wil Hem zeggen: “Wees niet triest!”

Ik zal u het antwoord geven dat u bevalt.

Daarom zullen uw inspanningen niet voor niets zijn.

Werd ik maar snel ouder,

om vrij te zijn van het dwalende en pijnlijke leven.

O mijn liefste, wacht op me alstublieft. Ik zal wegvliegen van de luxe van deze wereld.

Ik zal de zorg van mijn dierbare vergoeden. Ik wil Hem zeggen: “Wees niet triest!”

Ik zal u het antwoord geven dat u bevalt.

Daarom zullen uw inspanningen niet voor niets zijn.

Daarom zullen uw inspanningen niet voor niets zijn.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen