We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ Clip 2

Filmclips   6  

Inleiding

Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ Clip 2 - Hoe wij de vleesgeworden God moeten begrijpen

In de laatste dagen is God vlees geworden om te werken aan de redding van de mensheid. Aangezien we echter de waarheid van de incarnatie niet begrijpen, beschouwen we de vleesgeworden God als een gewoon mens, herkennen we Gods stem niet en weten we al helemaal niet hoe we de Heer moeten verwelkomen. Het gaat zelfs zo ver dat we in staat zijn de religieuze wereld en de heersende machten te volgen en daarmee God uitdagen en veroordelen. De situatie is daarmee niet wezenlijk anders dan toen God als de Heer Jezus incarneerde om Zijn werk te doen in het Tijdperk van Genade. Het lijkt er dan ook op dat inzicht in de waarheid van de incarnatie essentieel is om God te leren kennen. Wat houdt de incarnatie precies in? Wat is de essentie van de incarnatie?

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen