Christelijke film ‘Rode heropvoeding vanuit huis’ Clip 3 - De oorzaak en gevolgen van de weerstand van de CCP tegen God

13 december 2018

Nu de CCP christenen zo fanatiek vervolgt en nog nergens uit blijkt dat God de CCP vernietigt, geloven veel mensen niet dat verzet tegen God leidt tot vergelding en straf, en ze geloven met name niet in het bestaan of de heerschappij van God. Is deze visie nog enigszins gestoeld op de waarheid? Stemt hij overeen met de feiten van Gods werk?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger