Christelijke film ‘Het gesprek’ Clip 1 - Waarom onderdrukt de CCP christenen zo fanatiek?

14 februari 2019

In de Chinese grondwet is de vrijheid van godsdienst duidelijk vastgelegd, maar achter de schermen zet de overheid enorm veel mankracht en financiële middelen in om religieuze overtuigingen fanatiek te onderdrukken en christenen te vervolgen. Ze gaan zelfs zo ver dat ze de meest geavanceerde bewakingsapparatuur aanschaffen om christenen in de gaten te houden, te volgen en op te pakken. De Chinese overheid heeft zijn burgers het recht op godsdienstvrijheid ontnomen en berooft gelovigen op ziekelijke wijze van hun recht op levensonderhoud. Wat zijn de ware reden en bedoelingen van de CCP hiervoor?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren