We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Christelijke film ‘De stad zal omvergeworpen worden’ Clip 4 - Is het interpreteren van de Bijbel hetzelfde als het verheerlijken en getuigenis geven voor God?

Filmclips   833  

Inleiding

Christelijke film ‘De stad zal omvergeworpen worden’ Clip 4 - Is het interpreteren van de Bijbel hetzelfde als het verheerlijken en getuigenis geven voor God?

De meeste mensen in de religieuze wereld geloven dat de Bijbel het beste kan worden uitgelegd door diegenen die God kennen, en dat als ze ook de geheimen van de Bijbel weten te interpreteren en profetieën kunnen uitleggen, het hier om mensen gaat die zich schikken naar de wil van God en die God verheerlijken en getuigenis voor Hem geven. Veel mensen hebben dan ook blind vertrouwen in een dergelijke persoon en aanbidden deze. Maar is het echt zo dat de uitleg van de Bijbel door pastors en ouderlingen God verheerlijkt en getuigenis voor Hem geeft? Almachtige God zegt: “Degenen die de Bijbel lezen in majestueuze kerken reciteren de Bijbel elke dag, maar toch begrijpt geen van hen het doel van Gods werk. Niemand van hen kent God en niemand leeft in overeenstemming met Gods hart. Ze zijn allemaal waardeloze, verachtelijke mensen, die alle vanuit de hoogte God onderwijzen. Hoewel ze met de naam van God schermen, verzetten ze zich moedwillig tegen Hem.” (Het Woord verschijnt in het vlees).

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen