We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Kerkmuziek ‘Een hart-tot-hart gesprek met God’ (Officiële muziek video)

Serie muziekvideo’s   1959  

Inleiding

Aanbevolen video:

Christelijk lied ‘Lied van zoete liefde’ (Officiële muziek video)

https://nl.kingdomsalvation.org/videos/song-of-sweet-love-mv-2.html

Kerkmuziek ‘Een hart-tot-hart gesprek met God’ (Officiële muziek video)

I

Oh God! Er is zoveel in mijn hart dat ik U zeggen wil.

Via Uw woorden is mijn hart geopend, ik hoorde Uw stem.

Uw woorden zijn waarheid, voeden mijn hart als bronwater.

Denkend aan Uw woorden, is mijn hart helder, in vrede, vreugde.

Ik begrijp nu de waarheid door Uw woorden te beoefenen.

Ik zie Uw rechtvaardigheid, heilige, ware liefde in Uw woorden.

Ik voel Uw lieflijkheid; U bent liefde zo waardig.

In geloof heb ik vrede, vreugde genoten; ben dichter bij U.

II

Uw woorden doorboren mijn hart

en leggen mijn ziel bloot. Ik ben vol van Satans gezindheid,

arrogant, moeilijk, lieg vaak en bedrieg U.

Zwaar verdorven, vol kwistige hoop, handel ik met U.

Zonder oordeel zink ik naar de hel omdat ik U weersta.

Het zijn Uw oordeel en tuchtiging die mij zuiveren en redden.

Zonder Uw waarheden zou mijn geloof ijdel zijn.

Ik heb nu gezien dat het oordeel zo betekenisvol is voor de verdorven mensheid.

Ik heb beslist dat ik waarheid zal nastreven en word gezuiverd

om Uw liefde voor mij terug te betalen.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen