Christelijk lied ‘De vleesgeworden Mensenzoon is God Zelf’

Christelijk lied ‘De vleesgeworden Mensenzoon is God Zelf’

4410 |13 september 2019

I

Toen Gods goddelijkheid werd gerealiseerd in vlees en bloed,

was Zijn aanwezigheid niet langer vaag.

De mens kon God zien en dichtbij Hem komen.

Ze konden proberen Gods wil te begrijpen,

Zijn goddelijkheid te begrijpen door de woorden,

het werk en de daden van de Mensenzoon.

Door de menselijkheid uitte de Mensenzoon

Gods wil en Zijn goddelijkheid.

En door het tonen van Gods wil en Zijn gezindheid,

onthulde Hij aan mensen de God in het spirituele rijk,

die niet kan worden aangeraakt of gezien.

Ze zagen een beeld van God in vlees.

II

Dus de vleesgeworden Mensenzoon maakte Gods identiteit,

status, gezindheid en meer, tastbaar en menselijk.

Of het nu Zijn menselijkheid of goddelijkheid is,

we kunnen niet ontkennen dat Hij Gods identiteit en status vertegenwoordigt.

Al deze tijd werkte en sprak God door het vlees.

Hij stond voor de mensheid in de identiteit van de Mensenzoon

en liet de mens de woorden en het werk van God ervaren,

in nederigheid Zijn goddelijkheid en grootheid kennen.

De mens krijgt een idee van Gods echtheid en Zijn realiteit.

De mens krijgt een idee van wat ze betekenen.

Door de menselijkheid uitte de Mensenzoon

Gods wil en Zijn goddelijkheid.

En door het tonen van Gods wil en Zijn gezindheid,

onthulde Hij aan mensen de God in het spirituele rijk,

die niet kan worden aangeraakt of gezien.

Ze zagen een beeld van God in vlees.

Hoewel het werk, de manier en het perspectief van spreken

van de Heer Jezus anders waren

dan Gods echte persoon in het spirituele rijk,

representeerde Hij God zoals nooit eerder gezien.

Dit kan niet worden ontkend.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Geef een reactie

Delen

Annuleren