Dagelijkse woorden van God | Uitspraken van Christus aan het begin: Hoofdstuk 25 | Fragment 53

04 oktober 2020

Almachtige God, Eeuwige Vader, Prins van de Vrede, onze God regeert! Almachtige God zet voet op de Olijfberg. Hoe mooi is dat! Luister! Wij wachters verheffen onze stem, wij zingen in koor, want God is naar Sion teruggekeerd. Met onze eigen ogen zien we de verwoesting van Jeruzalem. Barst los in vreugde en zing in koor, want God heeft ons troost gebracht en Jeruzalem verlost. In de ogen van alle naties heeft God Zijn heilige arm blootgelegd, de ware persoon van God is verschenen! Alle uiteinden van de aarde hebben de redding door onze God aanschouwd.

O, Almachtige God! De zeven Geesten zijn vanaf uw troon naar iedere kerk uitgezonden om al uw mysteriën te onthullen. Terwijl u op uw troon van glorie zit, hebt u uw koninkrijk bestuurd, en hebt u het met gerechtigheid en rechtvaardigheid stevig en stabiel gemaakt, en hebt u alle naties aan u onderworpen. O, Almachtige God! U hebt de gordel van koningen losgemaakt, u hebt de stadspoorten voor u opengesperd en deze zullen nooit meer sluiten. Want uw licht is gekomen en uw glorie staat op en laat haar schittering alle kanten op stralen. Duisternis is over de aarde gevallen, een dichte duisternis is neergedaald over alle volkeren. God! U bent echter aan ons verschenen en hebt uw licht op ons laten schijnen, en uw glorie zal aan ons te zien zijn. Alle naties zullen naar uw licht komen en de koningen zullen naar uw schittering komen. U slaat uw ogen op en kijkt rond: uw zonen komen voor u samen en zij komen van ver. Uw dochters worden in armen gedragen. O, Almachtige God! Uw grote liefde omvat ons. U bent het die onze voortgang op de weg naar uw koninkrijk leidt, u bent het wiens heilige woorden tot ons doordringen.

O, Almachtige God! Wij danken en prijzen u! Laat ons naar u opzien, van u getuigen, u loven en voor u zingen met een oprecht, kalm en standvastig hart. Laat ons vastberaden zijn en samen bouwen. Moge u ons snel mensen naar uw hart maken, die u kunt gebruiken. We wensen dat uw wil onbelemmerd uitgevoerd wordt in het hele land.

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Almachtige God regeert als koning

Vers 1

Hoe wonderschoon! Zijn voeten staan op de Olijfberg. Luister, wij wachters zingen samen luid, want God is teruggekeerd naar Sion. We hebben de ruïnes van Jeruzalem gezien. Nu zingen we van vreugde door Gods troost en Zijn verlossing van Jeruzalem. Voor alle naties, toont God Zijn heilige arm, verschijnt Hij zoals Hij echt is. Mensen op aarde zien allen Gods verlossing. Uw grootse liefde hield ons vast. Uw heilige woord doorboort ons door en door. Almachtige God, wij danken u, wij loven u! Eeuwige Vader, Prins van Vrede, onze God regeert als Koning over allen!

Vers 2

Vanaf de troon van Almachtige God, worden de zeven Geesten naar alle kerken gestuurd, om uw mysteries te onthullen. U regeert op uw troon van glorie. Met rechtvaardigheid versterkt u uw koninkrijk. Alle naties buigen voor u. Almachtige God, Hij verschijnt zoals Hij echt is. Mensen op aarde zien allen Gods verlossing. Uw grootse liefde hield ons vast. Uw heilige woord doorboort ons door en door. Almachtige God, wij danken u, wij loven u! Eeuwige Vader, Prins van Vrede, onze God regeert als Koning over allen!

Vers 3

Duisternis verhult alle landen en mensen. Maar God u verschijnt en straalt uw licht op ons, uw glorie is op ons te zien. Alle naties en koningen komen tot uw licht. U heft uw ogen om rond te kijken. Uw zoons van ver weg verzamelen zich om u heen. Uw dochters ook, gedragen in uw armen. U leidt ons voorwaarts op de weg naar uw koninkrijk. Mensen op aarde zien allen Gods verlossing. Uw grootse liefde hield ons vast. Uw heilige woord doorboort ons door en door. Almachtige God, wij danken u, wij loven u! Eeuwige Vader, Prins van Vrede, onze God regeert als Koning over allen!

Vers 4

Met een oprecht, sereen en trouw hart kijken wij en geven wij getuigenis voor u, we verheffen u, zingen u lof. We vormen onszelf in verenigde harmonie. Laat u ons maken zodat wij u aanstaan, geschikt om door u te worden gebruikt. Laat uw wil geschieden op aarde, zonder gestopt te worden door wat dan ook.

Vers 5

U heeft de riemen van de koningen losgemaakt, opdat hun steden open zullen zijn en nooit meer voor u gesloten worden. Want uw licht van glorie heeft gestraald. Almachtige God, wij danken u, wij loven u! Eeuwige Vader, Prins van Vrede, onze God regeert als Koning! Almachtige God, wij danken u, wij loven u! Eeuwige Vader, Prins van Vrede, onze God regeert als Koning over allen!

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren