Dagelijkse woorden van God | Uitspraken van Christus aan het begin: Hoofdstuk 15 | Fragment 52

19 september 2020

Almachtige God! Zijn glorieuze lichaam verschijnt openlijk, het heilige spirituele lichaam verrijst en Hij is de complete God Zelf. De wereld en het vlees zijn beide veranderd en Zijn transfiguratie op de berg is de persoon van God. Hij draagt een gouden kroon op Zijn hoofd, Zijn kleding is zuiver wit, met een gouden band om de borst en alle dingen in de wereld zijn Zijn voetenbank. Zijn ogen zijn als een vlammend vuur, uit Zijn mond komt een scherp tweesnijdend zwaard en Hij heeft de zeven sterren in Zijn rechterhand. De weg naar het koninkrijk is grenzeloos licht en Zijn glorie verrijst en schijnt. De bergen zijn vol vreugde en de wateren lachen, de zon, de maan en de sterren draaien rond in hun keurige ordening en verwelkomen de unieke, ware God wiens triomfantelijke terugkeer de voltooiing van zijn zesduizendjarige managementplan aankondigt. Allen springen en dansen van vreugde! Juich! De almachtige God zit op Zijn glorieuze troon! Zing! De zegevierende banier van de Almachtige is hoog bovenop de majesteitelijke, magnifieke berg Sion opgericht! Alle naties juichen, alle mensen zingen, de berg Sion lacht verheugd, de glorie van God is werkelijkheid geworden! Zelfs in mijn dromen heb ik nooit gedacht dat ik Gods aangezicht zou zien, en toch heb ik het vandaag gezien. Elke dag van aangezicht tot aangezicht met Hem, leg ik mijn hart voor Hem bloot. Hij verzorgt me rijkelijk van alles wat wordt gegeten en gedronken. Leven, woorden, handelingen, gedachten en ideeën – Zijn glorieuze licht illumineert ze alle. Hij leidt elke stap van de weg en als een hart rebelleert dan zal Zijn oordeel onmiddellijk worden geveld.

Samen met God eten, samen blijven, samen leven, samen met Hem zijn, samen wandelen, samen genieten, samen glorie en zegeningen verwerven, het koningschap met God delen en samen in het koninkrijk zijn – o, wat een genot! O, hoe zoet! Elke dag van aangezicht tot aangezicht, elke dag sprekend, voortdurend pratend, met elke dag opnieuw verlichting en nieuwe inzichten. Onze spirituele ogen zijn geopend en we zien alles, al de mysteries van de geest worden ons geopenbaard. Het heilige leven is werkelijk zo zorgeloos. Ren hard en stop niet, blijf continu voorwaarts sprinten, er ligt een wonderbaarlijker leven voor je. Wees niet tevreden met slechts een zoete smaak, maar streef er altijd naar binnen te gaan bij God. Hij is allesomvattend en overvloedig en Hij bezit allerlei dingen die ons ontbreken. Werk proactief mee, ga bij Hem binnen en niets zal ooit meer hetzelfde zijn. Ons leven zal transcendent zijn en geen mens, zaak of ding kan ons verstoren.

Transcendentie! Transcendentie! Werkelijke transcendentie! Gods transcendente leven is vanbinnen en alle dingen worden werkelijk ontspannen! We transcenderen de wereld en de wereldlijke dingen, voelen ons niet gehecht aan echtgenoten en kinderen. We transcenderen de controle die ziekte en omgevingen over ons uitoefenen. Satan durft ons niet te verstoren. Het volledige transcenderen van alle rampen – dit maakt het God mogelijk het koningschap op zich te nemen! We vertrappen Satan onder onze voeten, we getuigen van de kerk en onthullen grondig het lelijke gezicht van Satan. De bouw van de kerk is in Christus, het glorieuze lichaam is opgestaan – dit is leven in opname!

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Het heilige spirituele lichaam van Almachtige God is verschenen

Vers 1

Almachtige God heeft Zijn glorieuze lichaam in het openbaar laten zien. Zijn heilige lichaam is verschenen; Hij is God Zelf: de ware God. De wereld is veranderd, net zoals het vlees. Zijn transfiguratie is de persoon van God, een gouden kroon op Zijn hoofd, een wit gewaad rond Zijn lichaam, een gouden band rond Zijn borst. Alle dingen in de wereld zijn Zijn voetenbank, Zijn ogen zijn zoals vlammend vuur, een tweesnijdend zwaard komt uit Zijn mond, zeven sterren in Zijn rechterhand. Allen dansen en springen van vreugde, juichen allen voor Almachtige God. Hij zit op Zijn glorieuze troon! De zegevierende vlag van de Almachtige is bovenop de majesteitelijke berg Sion opgericht! De naties juichen, alle mensen zingen! De berg Sion is verheugd, Gods glorie wordt werkelijkheid!

Vers 2

De weg naar het koninkrijk is grenzeloos en helder, Gods glorie verrijst en straalt. De bergen zijn vol vreugde en de wateren die lachen; de zon, maan en sterren draaien rond in hun keurige ordening, en verwelkomen de enige ware God, die het zesduizendjarige managementplan voltooid heeft en triomferend terugkeert, en triomferend terugkeert! Allen dansen en springen van vreugde, juichen allen voor Almachtige God. Hij zit op Zijn glorieuze troon! De zegevierende vlag van de Almachtige is bovenop de majesteitelijke berg Sion opgericht! De naties juichen, alle mensen zingen! De berg Sion is verheugd, Gods glorie wordt werkelijkheid!

Vers 3

Ik heb zelfs nooit gedroomd van Hem te ontmoeten, maar vandaag deed ik dat echt. Elke dag oog in oog met Hem, leg ik mijn hart voor Hem bloot. Hij is mijn bron van voedsel en drank, Hij voorziet in alles. Leven, woorden, daden, gedachten en ideeën, Zijn glorie schijnt op ze allemaal terwijl Hij elke stap leidt. Als een hart ongehoorzaam is, volgt oordeel meteen. Allen dansen en springen van vreugde, juichen allen voor Almachtige God. Hij zit op Zijn glorieuze troon! De zegevierende vlag van de Almachtige is bovenop de majesteitelijke berg Sion opgericht! De naties juichen, alle mensen zingen! De berg Sion is verheugd, Gods glorie wordt werkelijkheid!

Vers 4

Eten en leven, samenzijn met God; genieten en wandelen met Hem. Glorie en zegeningen ontvangend, regeren met Hem in Zijn koninkrijk. Zoveel genot! En zoveel zoetheid! Oog in oog spreekt Hij tot ons elke dag. We praten met Hem, elke dag verlicht, en zien op elke nieuwe dag iets nieuws.

Vers 5

Open onze spirituele ogen, de spirituele mysteries worden onthuld! Een heilig leven leiden is vrij. Kom, blijf gaan. Blijf vooruit gaan, een fantastisch leven ligt voor je. Een zoete smaak alleen is niet voldoende, blijf rennen naar God. Alles in overvloed, wat we missen is in Zijn handen. Werk samen, ga bij Hem binnen, en niets zal nog hetzelfde zijn. Ons leven zal overstijgend zijn, en niemand of niets kan ons verstoren. Allen dansen en springen van vreugde, juichen allen voor Almachtige God. Hij zit op Zijn glorieuze troon! De zegevierende vlag van de Almachtige is bovenop de majesteitelijke berg Sion opgericht! De naties juichen, alle mensen zingen! De berg Sion is verheugd, Gods glorie wordt werkelijkheid!

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger