Dagelijkse woorden van God | Uitspraken van Christus aan het begin: Hoofdstuk 8 | Fragment 50

15 oktober 2020

Sinds de tijd dat er getuigd is van Almachtige God – de Koning van het koninkrijk – strekt het bereik van Gods management zich in zijn geheel uit over het hele universum. Niet alleen in China is er getuigd van Gods verschijning, maar in alle naties en op alle plaatsen is er getuigd van de naam van Almachtige God. Mensen roepen Zijn heilige naam, terwijl ze op alle mogelijke manieren communicatie met God zoeken, de wil van Almachtige God begrijpen en Hem gezamenlijk dienen in de kerk. Dit is de wonderbaarlijke wijze waarop de Heilige Geest werkt.

De talen van de verschillende naties verschillen wel van elkaar, maar er is maar één Geest. Deze Geest verbindt de kerken in het hele universum met elkaar en is absoluut één met God, zonder het geringste verschil. Dit is iets wat aan geen enkele twijfel onderhevig is. De Heilige Geest roept nu tot hen en Zijn stem doet hen ontwaken. Dit is de stem van Gods genade. Ze roepen allen de heilige naam van Almachtige God! Ook zeggen zij lof en zingen zij. Nooit kan er enige afwijking zijn in het werk van de Heilige Geest; deze mensen sparen kosten noch moeite om voorwaarts te gaan over het juiste pad, ze krabbelen niet terug en de wonderen stapelen zich op. Dat is iets wat mensen zich maar moeilijk kunnen voorstellen en waar ze onmogelijk over kunnen speculeren.

Almachtige God is de Koning van het leven in het universum! Hij zit op de glorierijke troon en oordeelt over de wereld en Hij heerst over alles en regeert alle naties; alle volkeren buigen hun knie voor Hem, bidden tot Hem, naderen tot Hem en communiceren met Hem. Het maakt niet uit hoe lang je al in God gelooft, hoe hoog je status is of hoe groot je anciënniteit; als je tegen God in je hart ingaat, moet je het oordeel ondergaan en je voor Hem ter aarde werpen, waarbij je de klanken van pijnlijke smeekbeden zult laten horen: dit is inderdaad de vruchten plukken van je eigen handelingen. Dit klaaglijke geluid is het geluid van het ondergaan van kwellingen in de poel van vuur en zwavel, het is de kreet van iemand die wordt gekastijd door Gods ijzeren staf; dit is oordeel voor de zetel van Christus.

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Er wordt getuigd van de naam van Almachtige God in alle naties van de wereld

Vers 1

Sinds er getuigd is van de Koning van het koninkrijk, Almachtige God, het bereik van Gods managementplan strekt zich uit over het hele universum. Er is getuigd van Gods verschijning, niet alleen in China, maar in alle landen. Ze roepen Zijn heilige naam, zoeken verbinding met God hoe dan ook,

Voor-refrein

begrijpen de wil van God, dienen samen in de kerk. De Heilige Geest werkt op wonderlijke wijze.

Refrein

Almachtige God, de Koning van het koninkrijk, er is van Hem getuigd. Waarlijk, er is getuigd van de naam van Almachtige God in alle naties en landen.

Vers 2

De talen van landen verschillen van elkaar, maar er is maar één Geest, een verbinding tussen kerken, die één is met God, zonder twijfel of verschil. De Heilige Geest roept en Zijn stem wekt hen. Gods genade is de stem. En ze roepen uit de heilige naam van de Almachtige God. Ze loven en zingen ook. Er is geen afwijking in het werk van de Geest. Allen lopen vastberaden op het juiste pad.

Voor-refrein

Ze krabbelen niet terug. Er zijn talloze wonderen, het is moeilijk voor te stellen, onmogelijk om te doorgronden.

Refrein

Almachtige God, de Koning van het koninkrijk, er is van Hem getuigd. Waarlijk, er is getuigd van de naam van Almachtige God in alle naties en landen.

Brug

Almachtige God is de Koning van het leven in het universum! Hij zit op de glorieuze troon en oordeelt de hele wereld. Hij regeert over alle naties. Alle volken buigen voor Hem, bidden tot Hem, naderen om bij Hem te zijn. Ongeacht hoelang je in God hebt geloofd, of hoe hoog je status of hoeveel ouder je ook bent, als je God tegenspreekt in je hart, dan zal Hij je oordelen. Je valt voor Hem, je maakt je pijnlijke smeekbeden. Dit is dus de vruchten van je daden plukken. Dit klagen is het geluid van kwelling in de poel van vuur en zwavel. Het is de schreeuw van gekastijd worden door Gods ijzeren staf. Dit is het oordeel voor de troon van Christus.

Refrein

Almachtige God, de Koning van het koninkrijk, er is van Hem getuigd. Waarlijk, er is getuigd van de naam van Almachtige God in alle naties en landen. Waarlijk, er is getuigd van de naam van Almachtige God in alle naties en landen.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren