De Bijbel is slechts een kroniek van Gods twee fases van het werk in het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade; het is geen kroniek van Gods gehele werk

Deze is namelijk slechts een geschiedkundig verslag van het werk van God, en een getuigenis van de vorige twee stadia van het werk van God. De Bijbel biedt je geen begrip van het doel van het werk van God. Iedereen die d…

2019-08-29 22:00:24

De Bijbel is samengesteld door de mens, niet door God; de Bijbel kan God niet vertegenwoordigen

Voordien las het volk van Israël alleen het Oude Testament. Dat wil zeggen dat aan het begin van het Tijdperk van Genade de mensen het Oude Testament lazen. Het Nieuwe Testament verscheen pas in het Tijdperk van Genade. …

2019-08-29 19:36:43

Er is geen weg van eeuwig leven in de Bijbel; als de mens aan de Bijbel vasthoudt en deze aanbidt, zal hij het eeuwige leven niet verkrijgen

Veel mensen geloven dat het begrijpen en kunnen interpreteren van de Bijbel hetzelfde is als het vinden van de ware weg. Maar is het in feite zo eenvoudig? Niemand kent de realiteit van de Bijbel. Deze is namelijk slecht…

2019-12-03 16:06:26

Wat is waar geloof in God? Hoe moet men in God geloven om Zijn lof te verkrijgen?

‘Geloof in God’ betekent geloven dat er een God is. Dit is het meest eenvoudige concept van het geloof in God. Geloven dat er een God is, is bovendien niet hetzelfde als oprecht in God geloven. Zoiets is eerder een simpe…

Bijbelstudie met vragen 2020-03-29 18:01:17

Hoe moet men de Bijbel benaderen en gebruiken op een manier die strookt met Gods wil? Wat is de inherente waarde van de Bijbel?

Gods toelichting op de essentie, de opbouw en de tekortkomingen van de Bijbel ontkent zeker het bestaan van de Bijbel niet, en het houdt ook geen veroordeling ervan in. Integendeel, het levert een redelijke en geschikte …

2019-08-29 19:27:21

De Bijbel is slechts een kroniek van Gods twee fases van het werk in het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade; het is geen kroniek van Gods gehele werk

Deze is namelijk slechts een geschiedkundig verslag van het werk van God, en een getuigenis van de vorige twee stadia van het werk van God. De Bijbel biedt je geen begrip van het doel van het werk van God. Iedereen die d…

2019-08-29 22:00:24

De Bijbel is samengesteld door de mens, niet door God; de Bijbel kan God niet vertegenwoordigen

Voordien las het volk van Israël alleen het Oude Testament. Dat wil zeggen dat aan het begin van het Tijdperk van Genade de mensen het Oude Testament lazen. Het Nieuwe Testament verscheen pas in het Tijdperk van Genade. …

2019-08-29 19:36:43

Er is geen weg van eeuwig leven in de Bijbel; als de mens aan de Bijbel vasthoudt en deze aanbidt, zal hij het eeuwige leven niet verkrijgen

Veel mensen geloven dat het begrijpen en kunnen interpreteren van de Bijbel hetzelfde is als het vinden van de ware weg. Maar is het in feite zo eenvoudig? Niemand kent de realiteit van de Bijbel. Deze is namelijk slecht…

2019-12-03 16:06:26

Wat is waar geloof in God? Hoe moet men in God geloven om Zijn lof te verkrijgen?

‘Geloof in God’ betekent geloven dat er een God is. Dit is het meest eenvoudige concept van het geloof in God. Geloven dat er een God is, is bovendien niet hetzelfde als oprecht in God geloven. Zoiets is eerder een simpe…

Bijbelstudie met vragen 2020-03-29 18:01:17

Hoe moet men de Bijbel benaderen en gebruiken op een manier die strookt met Gods wil? Wat is de inherente waarde van de Bijbel?

Gods toelichting op de essentie, de opbouw en de tekortkomingen van de Bijbel ontkent zeker het bestaan van de Bijbel niet, en het houdt ook geen veroordeling ervan in. Integendeel, het levert een redelijke en geschikte …

2019-08-29 19:27:21