Jehova Gods waarschuwing bereikt de Ninevieten

Jona 1:1-2 Nu kwamen de volgende woorden van Jehova tot Jona, de zoon van Amittai: Sta op, ga naar de grote stad Nineve en schreeuw het naar hen uit, want ik heb hun goddeloosheid opgemerkt. Jona 3 Jehova sprak nog een …

2019-06-28 14:03:27

God ziet het oprechte berouw diep in de harten van de Ninevieten

Het schrille contrast tussen de reactie van Nineve en Sodom op Jehova Gods waarschuwing Wat betekent het om ten val gebracht te worden? In informele zin betekent het om te verdwijnen. Maar op welke manier? Wie zou een h…

2019-06-29 07:25:53

Als je geloof in God echt is, zul je Zijn zorg vaak ontvangen

Gods verandering van Zijn intenties ten opzichte van de mensen in Nineve bracht geen aarzeling of dubbelzinnigheid met zich mee. Het was eerder een transformatie van pure woede naar pure tolerantie. Dit is een ware openb…

2019-06-29 07:44:28

De rechtvaardige gezindheid van de Schepper is echt en levendig

Gods genade en tolerantie Zijn niet zeldzaam – het ware berouw van de mens wel Ongeacht hoe boos God op de Ninevieten was geweest, zodra ze een periode van vasten afkondigden en in zak en as liepen, verzachtte Zijn hart…

2019-06-29 07:51:33

De oprechte gevoelens van de Schepper voor de mensheid

Mensen zeggen vaak dat het niet gemakkelijk is om God te leren kennen. Ik zeg echter dat het kennen van God helemaal geen moeilijke zaak is, want God staat de mens vaak toe om getuige te zijn van Zijn daden. God heeft Zi…

2019-06-29 07:56:13

De Schepper drukt Zijn ware gevoelens voor de mensheid uit

Dit gesprek tussen Jehova God en Jona is ongetwijfeld een uiting van de ware gevoelens van de Schepper voor de mensheid. Aan de ene kant informeert het mensen over het begrip van de Schepper van de hele schepping onder Z…

2019-06-29 08:00:37