Waarom trotseert de mensheid God?

Waarom trotseert de mensheid God?

556 |17 juni 2019

Tweeduizend jaar geleden, toen God incarneerde als de Heer Jezus en onder de mensen kwam om de mensheid te verlossen, werd Hij afgewezen in het tijdperk van duisternis, en uiteindelijk werd Hij door de kwaadaardige, verdorven mensheid aan het kruis genageld. De Heer Jezus profeteerde dat Hij in de laatste dagen zou terugkeren. Hij sprak: “Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen. 25Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden” (Luc. 17 : 24-25). Waarom zal de Heer Jezus bij Zijn wederkomst in de laatste dagen “Door deze generatie verworpen worden?” Toen God tweemaal in het vlees verscheen om Zijn werk te doen, waarom werd Hij toen door de verdorven mensheid blootgesteld aan ongerijmde weerstand en veroordeling? Ken je de oorzaak hiervan? Deze videoclip zal het antwoord onthullen.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Geef een reactie

Delen

Annuleren