Wat is de belangrijkste beoefening om de komst van de Heer te verwelkomen?

Wat is de belangrijkste beoefening om de komst van de Heer te verwelkomen?

526 |17 februari 2019

De Heer Jezus zei: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Johannes 10 :27). In Openbaring is ook menigmaal geprofeteerd: “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt.” De stem en de woorden van de Geest zijn de stem van de Heer, en het is Gods schaap dat de stem van God zal herkennen. Wat is dan de belangrijkste beoefening die christenen moeten verrichten als zij de Heer verwelkomen bij Zijn terugkomst?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Geef een reactie

Delen

Annuleren