Waarom staat de CCP christenen niet toe om het juiste levenspad te volgen?

Waarom staat de CCP christenen niet toe om het juiste levenspad te volgen?

704 |13 januari 2019

De Chinese Communistische Partij is fanatiek bezig om religieuze groeperingen te onderdrukken en aan te vallen. Ze zetten christenen meedogenloos gevangen en vervolgen hen op niet-aflatende wijze. Ze staan alleen toe dat mensen de Communistische Partij volgen. Ze willen niet dat mensen in God geloven en God volgen op het juiste levenspad. Hoe zal het de Chinese Communistische Partij uiteindelijk vergaan? In weerwil van de fanatieke onderdrukking, gevangenneming en vervolging door de Chinese Communistische Partij blijven christenen niettemin God onvoorwaardelijk volgen, het evangelie verspreiden en getuigen van God. Wat is de verklaring hiervoor? In deze video zal een schitterende discussie tussen een christen en vertegenwoordigers van de Chinese Communistische Partij duidelijkheid verschaffen over deze twee verschillende paden die elk tot een andere uitkomst leiden in ons leven.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Geef een reactie

Delen

Annuleren