Christelijke film ‘Zoetheid in tegenslag’ De zegevierende getuigenis van een christen (Nederlandse Ondertiteling)

2726 |05 januari 2019

De christenvrouw Han Lu werd in de gaten gehouden en gevolgd door de politieagenten van de CCP, en uiteindelijk werd zij gevangengezet. De politieagenten hebben haar meedogenloos gemarteld en ook getracht haar te hersenspoelen met allerlei geruchten. Ze hebben geprobeerd haar familie als dwangmiddel te gebruiken en nog andere verachtelijke methoden gehanteerd om haar te bedreigen en te dwingen om God te loochenen en te verraden. Geleid door het woord van God heeft Han Lu de talrijke ondervragingen en folteringen echter doorstaan en heeft ze diverse geruchten en misvattingen van de CCP krachtig weten te weerleggen door er de waarheid tegenover te stellen. Zo heeft ze een prachtige, klinkende getuigenis afgelegd te midden van de trieste realiteit van de vervolgingen door de CCP…

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren