Christelijke film ‘Rode heropvoeding vanuit huis’ Clip 5 - Hoe moet het christendom worden begrepen?

13 december 2018

Het is algemeen bekend dat het christendom, het katholicisme en de Oosters-Orthodoxe Kerk alle in de Heer Jezus geloven. De Kerk van Almachtige God werd gesticht als gevolg van de verschijning en het werk van Christus van de laatste dagen. De Kerk van Almachtige God is de kerk van Christus in het Tijdperk van het Koninkrijk, en maakt eveneens deel uit van het christendom. Waarom ontkent de Chinese Communistische Partij dan dat De Kerk van Almachtige God een christelijke kerk is? Wat is christendom precies?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger