Dagelijkse woorden van God | Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming | Fragment 3

11 juni 2020

God koestert geen wrok tegenover de schepsels en wil enkel Satan verslaan. Al Zijn werk – of het nou tuchtiging of oordeel is – wordt op Satan gericht; het wordt uitgevoerd omwille van de redding van de mensheid en is allemaal om Satan te verslaan en het heeft één doel: strijd voeren met Satan tot het bittere eind! En God zal niet rusten voordat Hij Satan heeft overwonnen! Hij zal pas rusten als Hij Satan heeft verslagen. Omdat al het werk dat door God wordt gedaan op Satan gericht is en omdat zij die door Satan verdorven zijn gemaakt allemaal onder de controle van Satans domein staan en allemaal onder Satans domein leven, zou het zo zijn dat zonder strijd tegen Satan en ermee breken, Satan dan de grip op deze mensen niet zou versoepelen en dan zouden zij niet gewonnen kunnen worden. Als zij niet gewonnen zouden worden zou het bewijzen dat Satan niet is verslagen, dat hij niet is overwonnen. Daarom deed God in Zijn 6000-jarig managementplan, tijdens de eerste fase, het werk van de wet. Tijdens de tweede fase deed Hij het werk van het Tijdperk van Genade, namelijk het werk van de kruisiging en tijdens de derde fase deed Hij het werk van het overwinnen van de mensheid. Al dit werk is gericht op de mate waarin Satan de mensheid verdorven heeft gemaakt, het is allemaal om Satan te verslaan en niet één van de fasen heeft niet als doel om Satan te verslaan. De substantie van het 6000-jarig werk van Gods beheer is de strijd tegen de grote rode draak en het werk van het beheer van de mensheid is ook het werk van het verslaan van Satan en het werk in het voeren van strijd met Satan. God heeft 6000 jaar gestreden en daarmee dus ook 6000 jaar gewerkt, om uiteindelijk de mens in de nieuwe wereld te brengen. Wanneer Satan is verslagen, zal de mens compleet worden bevrijd. Is dit niet de richting van Gods werk vandaag? Dit is precies de richting van het werk van vandaag: de complete bevrijding en vrijmaking van de mens, zodat hij niet onderhevig is aan enige regels, noch beperkt door enige banden of restricties. Al dit werk wordt gedaan in overeenstemming met jullie gestalte en in overeenstemming met jullie behoeftes, wat betekent dat jullie zullen worden voorzien van wat jullie ook maar kunnen volbrengen. Het is niet een zaak van iets vragen dat buiten iemands mogelijkheden ligt, of jullie dwingen om dingen te doen die jullie niet kunnen; in plaats daarvan wordt al dit werk uitgevoerd in overeenstemming met jullie werkelijke behoeftes. Elke fase van werk is in overeenstemming met de werkelijke behoeftes en vereisten van de mens en heeft als doel om Satan te verslaan. In werkelijkheid, waren er in het begin geen barrières tussen de Schepper en Zijn schepsels. Die zijn allemaal door Satan ontstaan. De mens is niet meer in staat om enig ding te zien of aan te raken, vanwege de verstoring en verdorvenheid van Satan. De mens is het slachtoffer, degene die is misleid. Wanneer Satan eenmaal is verslagen, zullen de schepsels de Schepper aanschouwen en de Schepper zal kijken naar de schepsels en hen persoonlijk kunnen leiden. Alleen dit is het leven dat de mens op aarde zou moeten hebben. Daarom is Gods werk voornamelijk bedoeld om Satan te verslaan en als Satan eenmaal is verslagen, zal alles zijn opgelost.

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Het werk om de mens te managen, is het werk om Satan te verslaan

Vers 1

Al Gods werk, hetzij oordeel of tuchtiging, is gericht op Satan; het is om mensen te redden, om Satan te verslaan. Gods werk heeft één doel: het bevechten van Satan tot het einde. God zal niet rusten tot de overwinning. Omdat Gods werk gericht is op Satan, en omdat de verdorvenen onder Satans invloed zijn, als God niet begon te vechten tegen Satan, of ervoor zorgde dat de mens ermee breekt, kunnen ze nooit worden bereikt. Als de mens door Satan werd vastgehouden en als ze niet konden worden bereikt, zou het bewijzen dat Satan ongeslagen is, hij is niet verslagen. De inhoud van Gods zesduizendjarige werk is de strijd tegen de grote rode draak en het werk van het managen van de mensheid is ook het werk om Satan te verslaan.

Vers 2

God heeft zesduizend jaar gestreden en gewerkt om de mens naar een nieuw rijk te brengen, één waar Satan wordt overwonnen, de mens zal vrij zijn. Elke fase is afgestemd op de werkelijke behoeften en eisen van de mens, zodat God Satan kan verslaan. Als de mens door Satan werd vastgehouden en als ze niet konden worden bereikt, zou het bewijzen dat Satan ongeslagen is, hij is niet verslagen. De inhoud van Gods zesduizend jarige werk is de strijd tegen de grote rode draak en het werk van het managen van de mensheid is ook het werk om Satan te verslaan.

Vers 3

In Gods zesduizend jarig managementplan, in de eerste fase deed Hij het werk van de wet. In de tweede fase was het werk het Tijdperk van Genade. Dan overwint Hij de mensheid in de derde fase. Dit werk is er zozeer op gericht als Satan de mensheid heeft verdorven. Het verslaan van Satan is wat dit werk beoogt, en al deze drie fases zijn om deze reden. De inhoud van Gods zesduizend jarige werk is de strijd tegen de grote rode draak en het werk van het managen van de mensheid is ook het werk om Satan te verslaan.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger