Christelijke film | Kronieken van geloofsvervolging in China (6) ‘De lange weg van ballingschap’ (Nederlandse ondertiteling)

Christelijke film | Kronieken van geloofsvervolging in China (6) ‘De lange weg van ballingschap’ (Nederlandse ondertiteling)

1064 |26 februari 2019

Sinds de Chinese Communistische Partij in 1949 aan de macht kwam op het vasteland van China heeft het geloof op niet-aflatende wijze vervolgd. Christenen zijn op fanatieke wijze gearresteerd en vermoord, terwijl zendelingen die in China actief waren, zijn uitgewezen en mishandeld. Talloze exemplaren van de Bijbel zijn in beslag genomen en verbrand, kerken zijn verzegeld of verwoest, en men heeft getracht alle huiskerken uit te roeien. … Deze documentaire vertelt het ware verhaal van een Chinese christen, Yang Jing’en, die vervolgd werd door de Chinese Communistische Partij. Yang Jing’en had een gelukkig thuis en leidde een prettig leven, maar toen zijn vrouw en hij in God waren gaan geloven en hun plichten begonnen te vervullen, werden ze gezocht door de ccp. Ze werden gedwongen hun huis te verlaten en sloegen op de vlucht. Yang Jing’en reisde 18 jaar lang half China door, maar waar hij ook heen ging, hij werd nog steeds onderdrukt, verkeerde regelmatig in groot gevaar en stond keer op keer weer voor een crisis…

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

De bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Geef een reactie

Delen

Annuleren