Aanbiddingsdans ‘Het geluk in het goede land van Kanaän’ | Nederlandse Ondertiteling

1204 |11 mei 2019

Ik ben teruggekeerd tot Gods familie,

buitengewoon gelukkig en opgetogen.

Ik houd mijn geliefde vast met mijn handen,

terwijl ik mijn hart al aan Hem geef.

Toen ik door het tranendal ging, zag ik Gods lieflijkheid.

Mijn liefde voor God wordt steeds inniger;

mijn hart is gelukkig dankzij Hem.

Gods schoonheid beheerst me;

mijn hart is intiem met Hem.

Ik kan God niet genoeg loven;

vanbinnen ben ik vol lofzangen.

In het goede land van Kanaän is alles fris en levendig.

Ze zijn vol vitaliteit.

Levend water vloeit uit de praktische God,

ik krijg de voorziening van het leven.

Geniet de hemelse zegen, nooit hoef ik meer te zoeken.

Ik ben gekomen naar het goede land van Kanaän,

zo vreugdevol is het.

Liefde voor God straalt oneindige kracht uit.

De opstijgende lofzangen drukken onze innerlijke liefde uit.

De schoonheid van mijn geliefde bezit mijn hart;

door rijke geuren heb ik Hem nog meer lief.

De schoonheid van mijn geliefde bezit mijn hart;

door rijke geuren heb ik Hem nog meer lief.

De sterren tonen me een glimlach,

terwijl de zon naar me knikt.

Badend in zonneschijn en motregen groeit de vrucht van het leven krachtig.

Gods woorden zijn overvloedig; ons feest is zo zoet.

Gods volle, overvloedige voorziening verzadigt en verrijkt ons.

Dit goede land is een wereld van Gods woorden;

het is zeer vreugdevol om in Zijn liefde te leven.

Dit goede land is een wereld van Gods woorden;

het is zeer vreugdevol om in Zijn liefde te leven.

Trossen fruit tinten de lucht met hun geuren.

Zij die hier maar een paar dagen leven,

zullen daarvoor buitengewoon veel liefde hebben.

Met tegenzin afscheid nemen.

De heldere maan geeft haar licht;

wat is mijn leven gelukkig.

Mijn Geliefde, uw lieflijkheid gaat woorden te boven.

Mijn hart koestert zoete liefde voor u;

hoe zou ik niet met vreugde voor u dansen?

Mijn hart bezit u,

mijn hele leven lang zal ik u gezelschap houden.

Mijn hart mist u altijd;

en blijft de hele dag gelukkig door u te beminnen.

Mijn Geliefde, al mijn liefde heb ik aan u gegeven.

Mijn hart mist u altijd;

en blijft de hele dag gelukkig door u te beminnen.

Mijn Geliefde, al mijn liefde heb ik aan u gegeven.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Delen

Annuleren