De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

‘Redding’ Wat is ware redding? | Volledige christelijke film

Kerkelijk leven   1159  

Inleiding

‘Redding’ Wat is ware redding? | Volledige christelijke film

What is salvation? Those who believe in the Lord Jesus think that if they sincerely pray to the Lord, confess their sins, and repent, their sins will be forgiven, and they will be granted salvation, and when the Lord comes, they will be directly raised into the kingdom of heaven. But is salvation really that simple?

The hero of the film, Xu Zhiqian, has believed in God for many years, passionately expends for God, and forsook everything to perform his duties. For this, he was arrested and tortured by the Chinese Communist Party. After he was released from prison, he continued to perform his duties, gained some practical experience, and his sermons and work resolved some practical problems for his brothers and sisters. Later, his wife was also arrested, but he didn’t complain, become negative, or fall apart…. All of this earned him compliments and praise from his brothers and sisters. Xu Zhiqian believes that he has the reality of the truth and that there is no problem entering the kingdom of heaven. But soon, an unexpected trial came to him—his wife dies under torture by the CCP police. Xu Zhiqian, distraught, has notions, misunderstandings, and complaints about God, as well as thoughts of rebellion against and betrayal of God…. Later, when he realizes he is betraying God, he begins to reflect, and wonders if people who, like himself, undergo trials and then complain, misunderstand God, and betray God are truly saved. Are they truly qualified to enter the kingdom of God?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Download de app kosteloos

Diverse verzamelingen van video’s  Zie Gods daden

Download de app kosteloos

Diverse verzamelingen van video’s  Zie Gods daden