Volledige christelijke film ‘Redding’ Wat is ware redding?

19 maart 2019

Wat is redding? Diegenen die geloven in de Heer Jezus denken dat als ze maar oprecht bidden tot de Heer, hun zonden opbiechten en berouw tonen, hun zonden zullen worden vergeven. Ze zullen dan gered worden en als de Heer komt, zullen ze meteen in het koninkrijk worden opgenomen. Maar is het echt zo eenvoudig om gered te worden?

De held van de film, Xu Zhiqian, gelooft al jaren in God, put zich hartstochtelijk uit voor God en heeft overal afstand van gedaan om zijn plicht te kunnen vervullen. Om die reden werd hij gearresteerd en gemarteld door de Communistische Partij. Na zijn vrijlating bleef hij zijn plicht vervullen, deed hij enige praktische ervaring op, en met zijn preken en werken loste hij een aantal praktische problemen voor zijn broeders en zusters op. Later werd zijn vrouw ook gearresteerd, maar toch klaagde hij niet, werd hij niet pessimistisch en stortte hij niet in… Door dit alles ontving hij complimenten en lof van zijn broeders en zusters. Xu Zhiqian gelooft dat hij de realiteit van de waarheid bezit en dat hij geen probleem zal hebben om het hemelse koninkrijk binnen te gaan. Hij wordt echter al gauw op onverwachte wijze op de proef gesteld: zijn vrouw bezwijkt aan de martelingen van de CCP-politie. Xu Zhiqian is nu zo ontdaan dat hij allerlei noties, misvattingen en klachten over God ontwikkelt, en zelfs overweegt om in opstand te komen tegen God en Hem te verraden… Later, wanneer hij tot het besef komt dat hij God verraadt, denkt hij na over wat hem is overkomen en vraagt hij zich af of mensen die net zoals hij op de proef worden gesteld en daarna gaan klagen en God verkeerd begrijpen, wel zullen worden gered. Zijn ze wel gerechtigd om het koninkrijk van God te betreden?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger