We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Indrukwekkende christelijke dans ‘De moeizame weg van het evangelie’(Officiële muziek video)

Video's met dans en liederen   444  

Inleiding

Indrukwekkende christelijke dans ‘De moeizame weg van het evangelie’(Officiële muziek video)

Als leden van het menselijk ras en toegewijde christenen,

is het de verantwoordelijkheid en plicht van ons allemaal

om onze geest en lichaam op te offeren

voor de volbrenging van Gods opdracht,

want ons hele wezen kwam van God,

en het bestaat dankzij de soevereiniteit van God.

De aarde is donker, de demonen zijn erg woest.

God is verschenen, werkte, leed vervolging en verwijt.

Getuigenis geven van Gods verschijning brengt ongeluk.

Verdreven uit vele huizen; achtervolgd met messen knuppels.

Tranen in onze ogen, ons hart breekt van verdriet.

De weg van het kruis is zwaar, bloed wordt gemengd met tranen.

Er zijn veel afgoden, en kwade dienaars schaden anderen.

Ze staan bekend in God te geloven, maar toch volgen ze valse herders.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Ken je de zware last die op je schouders ligt,

je opdracht, je verantwoordelijkheid?

Waar ligt je historisch besef van je missie? […]

Hoeveel mensen wachten op jou om hun herder te zijn?

Draag je een zware taak?

Zij zijn arm, erbarmelijk, blind, ten einde raad

en weeklagen in het donker: ‘Waar is de weg?’

Ze hunkeren naar het licht dat als een vallende ster plotseling neerdaalt

en de macht van de duisternis verdrijft die de mensen zovele jaren heeft onderdrukt.

Wie weet er precies hoe zij daarnaar smachten,

hoe zij daar dag en nacht naar uitzien? […]

Ben je niet bereid om je in te zetten om de overlevenden te redden,

omwille van de liefde voor God,

en al je kracht in te zetten om God terug te betalen,

die de mens liefheeft als Zijn eigen vlees en bloed?

Als leden van het menselijk ras en toegewijde christenen,

is het de verantwoordelijkheid en plicht van ons allemaal

om onze geest en lichaam op te offeren

voor de volbrenging van Gods opdracht,

want ons hele wezen kwam van God,

en het bestaat dankzij de soevereiniteit van God.

Als onze geesten en lichamen niet voor Gods opdracht zijn

en niet voor de rechtvaardige zaak van de mensheid,

dan zijn onze zielen hen die als martelaren gestorven zijn

voor Gods opdracht onwaardig,

en te meer God, die ons alles gegeven heeft, onwaardig.

Als onze geesten en lichamen niet voor Gods opdracht zijn

en niet voor de rechtvaardige zaak van de mensheid,

dan zijn onze zielen hen die als martelaren gestorven zijn

voor Gods opdracht onwaardig,

en te meer God, die ons alles gegeven heeft, onwaardig.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen