Nederlandse christelijke film ‘Vreugde oogsten in een tijd van leed’

19 september 2020

Zhong Xinming is leidster in de kerk. Ze kan veel leed verdragen in haar plicht en is zowel gewetensvol als betrouwbaar. Hoewel ze rugproblemen heeft, gaat ze door met haar plicht, ondanks de pijn. Maar haar toestand verslechtert en bij een controle in het ziekenhuis blijkt dat ze een hernia tussen de vierde en vijfde rugwervel heeft. Als ze niet snel wordt behandeld, kan ze bedlegerig worden. Dat maakt haar wel een beetje ongerust, maar ze gelooft dat het haar is overkomen met Gods instemming en dat God haar geloof en toewijding op de proef stelt. Ze gelooft dat God haar zeker zal beschermen zolang ze meewerkt met de behandeling en haar plicht blijft doen. Maar geleidelijk aan wordt haar toestand steeds slechter en ze loopt kans om elk moment verlamd te raken. Hoe doorstaat ze de beproeving van deze ziekte? En hoe oogst ze ten slotte vreugde? Je ziet het in Vreugde oogsten in een tijd van leed.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

Hoe kun je in moeilijke situaties echt geloof in God hebben? Klik op de Messenger-knop om de weg in Gods woorden te vinden.

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger