Christelijke muziek ‘Prijs de voltooiing van Gods werk’ A capella

Christelijke muziek ‘Prijs de voltooiing van Gods werk’ A capella

1446 |09 november 2018

Gods werk verandert zo snel, onmetelijk en overtuigend voor de mens.

Het toneel vandaag is anders dan vroeger, beide zijn mooi en nieuw.

Alles is opnieuw opgeleefd, is hernieuwd en is heilig.

Vervuld van vreugde prijzen alle mensen God,

de lofprijzende stem doorklieft de derde hemel (de derde hemel)

Prijs! Jubel! Zing! Vurig prijzen alle mensen God.

Prijs! Jubel! Zing! Vurig prijzen alle mensen God.

Hallelujah!

Al wie God liefheeft gehoorzaamt God,

en leeft naar de werkelijkheid van Gods woord.

Alle mensen hebben vuil en verdorvenheid afgeworpen,

zijn schoon geworden,

en verheerlijken en getuigen van Gods heilige naam,

en stellen Gods hartsverlangen tevreden.

De aarde is vervuld van heiligheid en rechtvaardigheid,

en toont een mooi en nieuw toneel. (Hallelujah!)

Prijs! Jubel! Zing! Prijs God vanuit ons hart.

Prijs! Jubel! Zing! Prijs God vanuit ons hart.

Hallelujah! Prijs God! Prijs God!

Prijs de voltooiing van Gods werk. God heeft volledige roem behaald.

Alle mensen hebben zich onderworpen tegenover God,

ze vervullen hun respectievelijke functie en hoeden hun eigen plek.

We leven in Gods woord en aanbidden en prijzen God tegenover Hem!

Wij zijn ondergedompeld in geluk met God. (Hallelujah!)

Prijs! Jubel samen! Onze lofzang is onophoudelijk.

Prijs! Zing samen! Onze lofzang is onophoudelijk.

Prijs! Jubel samen! Onze lofzang is onophoudelijk.

Prijs! Zing samen!

Onze lofzang is onophoudelijk! Onophoudelijk!

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren