De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Gospel film ‘Meng je niet in mijn zaken’ Clip 4 - De farizeeërs die de Heer aan het kruis hebben genageld, zijn weer terug! (Dutch subtitles)

Filmclips   426  

Inleiding

Gospel film ‘Meng je niet in mijn zaken’ Clip 4 - De farizeeërs die de Heer aan het kruis hebben genageld, zijn weer terug! (Dutch subtitles)

Tweeduizend jaar geleden, toen de Heer Jezus zijn werk verrichtte, veroordeelden de farizeeërs het werk van de Heer Jezus omdat zij zogenaamd de Bijbel verdedigden. Ze oordeelden zelfs over de Heer Jezus als de zoon van een timmerman, en deden er alles aan om gelovigen ervan te weerhouden de Heer Jezus te volgen. Uiteindelijk hebben zij de Heer Jezus gekruisigd. In de laatste dagen is de Heer Jezus weergekeerd om Zijn werk te doen en te spreken. Dominees en ouderlingen uit religieuze kringen gebruiken de Bijbel op soortgelijke wijze om het werk van God te veroordelen en om God als zijnde een gewoon mens te veroordelen. Zij stellen alles in het werk om de aanvaarding van de ware weg door gelovigen te verstoren. Het is ongelooflijk maar waar: de geschiedenis herhaalt zich.

Bekijk de hele film:

Christelijke film ‘Meng je niet in mijn zaken’ wie moeten wij luisteren in ons geloof in God?

https://nl.kingdomsalvation.org/videos/stay-out-of-my-business-movie.html

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Download de app kosteloos

Diverse verzamelingen van video’s  Zie Gods daden

Download de app kosteloos

Diverse verzamelingen van video’s  Zie Gods daden