Christelijk lied ‘De geïncarneerde God van de laatste dagen vervolmaakt de mens met woorden’

Christelijk lied ‘De geïncarneerde God van de laatste dagen vervolmaakt de mens met woorden’

580 |03 februari 2021

(Dutch subtitles)

God is in de eerste plaats op aarde gekomen om Zijn woorden te spreken.

Waar jij je mee bezighoudt, is het woord van God,

wat je ziet is het woord van God, wat je hoort is het woord van God,

waar je je aan vasthoudt is het woord van God,

wat je ervaart is het woord van God,

en deze incarnatie van God gebruikt in de eerste plaats het woord

om de mensen te vervolmaken.

Hij laat geen tekenen en wonderen zien

en doet ook vooral niet het werk dat Jezus in het verleden heeft gedaan.

Hoewel Zij God zijn en beiden vleesgeworden zijn,

zijn Hun bedieningen niet hetzelfde.

Het werk van God gedurende de laatste dagen

in de eerste plaats bestaat uit het gebruiken van Zijn woord om iedereen te vervolmaken

en de mens te leiden.

Hij gebruikt geen feiten om jou te tuchtigen.

Vandaag de dag is God in de eerste plaats vleesgeworden

om het werk van ‘het verschijnen van het Woord in het vlees’ te volbrengen,

om het woord te gebruiken om de mens te vervolmaken

en de mens de behandeling van het woord

en de loutering van het woord te laten accepteren.

Door Zijn woorden zorgt Hij ervoor dat je gevoed wordt en leven ontvangt;

door Zijn woorden zie je Zijn werk en handelingen.

God gebruikt het woord om je te tuchtigen en te louteren,

dus als je moeilijkheden ervaart, komt dit ook door het woord van God.

God gebruikt voor Zijn werk tegenwoordig geen feiten, maar woorden.

Pas als Zijn woord op jou is neergedaald, kan de Heilige Geest in jou werken

en zorgen dat je pijn voelt of heerlijkheid ervaart.

Alleen het woord van God kan je in de realiteit zetten

en alleen het woord van God kan jou vervolmaken.

Het werk van God gedurende de laatste dagen

in de eerste plaats bestaat uit het gebruiken van Zijn woord om iedereen te vervolmaken

en de mens te leiden.

Hij gebruikt geen feiten om jou te tuchtigen.

Sommige mensen verzetten zich soms tegen God.

God zorgt niet voor groot ongemak voor je,

je vlees wordt niet getuchtigd en je zult ook geen ontberingen hoeven doorstaan,

maar zodra het woord van God op je neerdaalt

en je loutert, is het ondraaglijk voor je.

Het werk van God gedurende de laatste dagen

in de eerste plaats bestaat uit het gebruiken van Zijn woord om iedereen te vervolmaken

en de mens te leiden.

Hij gebruikt geen feiten om jou te tuchtigen.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Geef een reactie

Delen

Annuleren