We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Christelijke muziek ‘Hoe Gods gezindheid niet te beledigen’ | Officiële muziek video

Video's met gezangen   21  

Inleiding

Christelijke muziek ‘Hoe Gods gezindheid niet te beledigen’ | Officiële muziek video

Vers 1

In elke zin die ik heb gesproken

vind je Gods gezindheid.

Dus overdenk mijn woorden erg zorgvuldig,

jullie zullen er zeker baat bij hebben.

En ja, het wezen van God

is erg moeilijk om te bevatten,

maar jullie hebben vast allen een idee

over de gezindheid van God.

Refrein

Ik hoop dat jullie meer van deze

dingen zullen doen en tonen

die Gods gezindheid niet beledigen.

Dan zal ik gerustgesteld zijn.

Vers 2

Je moet leren God in je hart te houden,

Hem daar altijd te houden.

Wanneer je handelt, doe dat dan naar Zijn woorden.

Zoek Zijn intentie in alle dingen.

Doe geen dingen die

Hem niet respecteren of te schande maken.

Houdt Hem niet in je achterhoofd

om later de leegte in je hart te vullen.

Voor-refrein

Als je dit doet beledig je Gods gezindheid.

Refrein

Ik hoop dat jullie meer van deze

dingen zullen doen en tonen

die Gods gezindheid niet beledigen.

Dan zal ik gerustgesteld zijn.

Brug

Als je gedurende je hele leven nooit

godslasterende opmerkingen maakt, of over God klaagt,

en voldoet aan alles wat Hij je gevraagd heeft,

en je onderwerpt aan Zijn woorden,

dan zul je met succes hebben vermeden

de bestuurlijke decreten te overtreden.

Refrein

Ik hoop dat jullie meer van deze

dingen zullen doen en tonen

die Gods gezindheid niet beledigen.

Dan zal ik gerustgesteld zijn.

Outro

In elke zin die ik heb gesproken vind je Gods gezindheid.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen