Ervaringen en getuigenissen van christenen 'Het mysterie van Gods namen' (Dutch movie)

972 |10 oktober 2020

De hoofdpersoon is een vrome christen die heilig gelooft in dit Bijbelvers: “Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt” (Handelingen 4 :12). Zolang hij vasthoudt aan de naam van de Heer Jezus, denkt hij dat hij kan worden opgenomen in het koninkrijk van de hemel als de Heer komt. Als zijn vrouw op een dag plotseling zegt dat God een nieuwe naam heeft aangenomen in de laatste dagen, raakt hij in verwarring. Al gauw ontdekt hij in de Schrift dat Gods naam in het Oude Testament ‘Jehova’ en in het Nieuwe Testament ‘Jezus’ is. Gods naam kan dus echt veranderen. Hij begint zijn noties los te laten om de waarheid te zoeken en begrijpt uiteindelijk het mysterie van Gods namen. Hij aanvaardt Gods nieuwe naam en woont zo de bruiloft van het Lam bij. Wat is het mysterie van Gods namen? Daar kun je achter komen door de ervaringen van deze man.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Delen

Annuleren