We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Dutch gospel movie ‘opname in gevaar’ Clip 8 - Wat is het wezenlijke verschil tussen de vleesgeworden God en mensen die door God worden gebruikt? (Dutch subtitles)

Filmclips   576  

Inleiding

Dutch gospel movie ‘opname in gevaar’ Clip 8 - Wat is het wezenlijke verschil tussen de vleesgeworden God en mensen die door God worden gebruikt? (Dutch subtitles)

God zegt: “de woorden van God kunnen niet worden gesproken als menselijke woorden. Nog veel minder kunnen menselijke woorden worden gesproken als het woord van God. Een mens die door God wordt gebruikt, is niet de vleesgeworden God en de vleesgeworden God is geen mens die door God wordt gebruikt. Hier is sprake van een wezenlijk verschil” (Het Woord verschijnt in het vlees). God is tweemaal vlees geworden om Zijn werk van het verlossen en redden van de mensheid te verrichten, en beide keren waren er mensen die door God werden gebruikt en die meewerken aan het werk van de vleesgeworden God. De vleesgeworden God en de mensen die door God worden gebruikt, bezitten normale menselijkheid en het werk van de Heilige Geest, maar in welk opzicht verschillen ze precies qua wezen? En hoe moeten we de vleesgeworden God leren kennen? De antwoorden worden in deze korte video gegeven.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen