‘Mensen hebben de heiligheid teruggekregen die ze ooit bezaten’ Gospelkoor Aflevering 13 (Musical)

‘Mensen hebben de heiligheid teruggekregen die ze ooit bezaten’ Gospelkoor Aflevering 13 (Musical)

1122 |20 april 2019

De 13de uitvoering van De Kerk van Almachtige God is een musical, een samenzang van lof waarin de opera van Beijing, rock-‘n-roll, traditionele werkliedjes, Latijns-Amerikaanse dans, animatie, drama en andere expressievormen bij elkaar komen en zo een levendig beeld schetsen van de weg die is afgelegd door de mensheid, die door Satan is bedrogen en verdorven, en die nu Satan verwerpt en terugkeert naar God om zich onder Zijn redding te scharen.

Nu Satan regeert, demonen dood en verderf zaaien en de wereld in een duistere afgrond van diepe ellende wordt gestort, als een hel op aarde, worstelt de mensheid zich een weg door het kwaad. Erger nog, Gods uitverkoren mensen lijden telkens weer onder de onderdrukking en slachtpartijen door de demonen van Satan. Juist nu de woeste wreedheid van de grote rode draak van Satan die God schaamteloos loochent op zijn hoogtepunt is, bliksemt het in het Oosten, en de Christus van de laatste dagen, de Almachtige Zelf, komt naar de aarde om Zijn Woord te spreken, het ware licht te brengen, zijn toorn te laten gelden en te oordelen. Onder Gods majestueuze oordeel laat Satan zijn ware gedaante zien en gebruiken Gods uitverkoren mens het woord van God als een scherp zwaard om Satan te verslaan en nooit meer Satans heerschappij of manipulaties te hoeven ondergaan. Eindelijk wordt Satan tot as verteerd door het vuur van Gods toorn en de hele wereld keert terug naar zijn eerdere heilige staat. Gods uitverkoren mensen scharen zich rond de troon van God en zingen en dansen blij om de ultieme vervulling van Gods prachtige werk te vieren!

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Geef een reactie

Delen

Annuleren