De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Christelijk lied 2019 ‘We komen in vreugde samen om God te prijzen’

Video's met dans en liederen   811  

Inleiding

Christelijk lied 2019 ‘We komen in vreugde samen om God te prijzen’

Prijs en wees verheugd!

Prijs en wees verheugd!

Prijs en wees verheugd!

Prijs en wees verheugd!

Gods gezindheid is zo beminnelijk.

Het is onze plicht van God te getuigen en God te prijzen.

Broeders en zusters, zo gelukkig samen.

Laten we trommelen, zingen en dansen.

We prijzen God in het vlees nu Hij een nieuw tijdperk begint.

God Zelf is aan het werk en spreekt onder de mensen,

Hij oordeelt over de onrechtvaardigheid van de mens, en brengt zijn verdorvenheid aan het licht.

Wij zijn de rechtstreekse getuigen van de verschijning van God.

Gods gezindheid is genadig, en zij is rechtvaardig en majesteitelijk.

We roepen en prijzen! Glorie zij Almachtige God!

Wij verheffen onze stem om God te prijzen en we zullen sterk zijn! Hé!

Onze vreugde groeit terwijl we zingen en dansen.

Alleen zij die met een oprecht hart prijzen, houden van God.

Haast je, getuig van God en prijs Hem!

We aanvaarden Gods oordeel,

en we verkrijgen Zijn zuivering en vervolmaking.

We zijn zó gezegend, we ontvangen Zijn grote redding.

Prijs en wees verheugd!

Prijs en wees verheugd!

Prijs en wees verheugd!

Prijs en wees verheugd!

Gods gezindheid is zo beminnelijk.

Het is onze plicht van God te getuigen en Hem te prijzen.

Gods handelingen zijn volledig geopenbaard.

God is wijs en almachtig.

Hij heeft een groep overwinnaars gevormd,

en Satan grondig vernederd met een nederlaag.

Met Zijn redding toont God de mensheid zo’n genade.

Met heel ons hart buigen wij in aanbidding. Hé!

We zullen ons altijd aan God onderwerpen; alle wezens van de schepping juichen van vreugde.

We geven ons oprechte hart om God te prijzen.

We prijzen God, want Zijn glorie is op aarde.

We komen in vreugde samen om God te prijzen!

We komen in vreugde samen om God te prijzen!

We komen in vreugde samen om God te prijzen!

We komen in vreugde samen om God te prijzen!

Prijs God, prijs God!

Prijs God, prijs God!

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Deze video is geheel door professionele vertalers vertaald. Vanwege taalverschillen en dergelijke is een klein aantal onnauwkeurigheden echter onvermijdelijk. Bij onnauwkeurigheden verwijzen wij u graag naar de originele versie in het Chinees. Neem in dat geval gerust contact met ons op.

Download de app kosteloos

Diverse verzamelingen van video’s  Zie Gods daden

Download de app kosteloos

Diverse verzamelingen van video’s  Zie Gods daden