Dagelijkse woorden van God: Intrede in het leven | Fragment 564

15 december 2021

De sleutel bij het nadenken over en kennen van jezelf is deze: hoe meer je het gevoel hebt dat je het goed hebt gedaan op bepaalde gebieden of juist hebt gehandeld, en hoe meer je denkt dat je Gods wil kunt bevredigen of op bepaalde gebieden kunt opscheppen, hoe waardevoller het voor je is jezelf op deze gebieden te kennen en hoe waardevoller het voor je is er diep in te graven om te zien welke onzuiverheden in je bestaan, evenals welke dingen in jou Gods wil niet kunnen bevredigen. Laten we Paulus als voorbeeld nemen. Paulus bezat bijzonder veel kennis en hij leed veel in zijn werk van prediking. Hij werd in het bijzonder door vele mensen aanbeden. Als gevolg daarvan, na veel werk te hebben verzet, ging hij ervan uit dat er een kroon voor hem klaarlag. Dit leidde ertoe dat hij steeds verder het verkeerde pad opging, totdat hij uiteindelijk door God werd gestraft. Als hij in die tijd over zichzelf had nagedacht en zichzelf had ontleed, dan zou hij nooit zo hebben gedacht. Met andere woorden, Paulus had zich niet gericht op het zoeken van de waarheid in de woorden van de Heer Jezus. Hij had uitsluitend geloofd in zijn eigen opvattingen en voorstellingen. Hij had geloofd dat, zolang hij maar een paar goede dingen deed en goed gedrag vertoonde, hij door God zou worden geprezen en beloond. Uiteindelijk verblindden zijn eigen opvattingen en voorstellingen zijn geest en verborgen zijn ware gezicht. De mensen wisten dit echter niet, en omdat God dit niet aan het licht bracht, bleven ze Paulus zien als een standaard die ze moesten bereiken, en een voorbeeld om naar te leven. Ze beschouwden hem als degene waarop ze wilden lijken, iemand die het doel van hun streven was en die ze moesten evenaren. Dit verhaal over Paulus dient als een waarschuwing aan eenieder die in God gelooft, dat wanneer we het gevoel hebben dat we het bijzonder goed hebben gedaan, of geloven dat we in een bepaald opzicht bijzonder begaafd zijn of denken dat we niet hoeven te veranderen of in een bepaald opzicht geen behandeling nodig hebben, dan moeten we ernaar streven om eens na te denken en onszelf in dat opzicht beter te leren kennen; dit is van het grootste belang. Dit is omdat je die aspecten van jezelf waarvan je denkt dat ze goed zijn, zeker nog niet boven water hebt gekregen, er aandacht aan hebt besteed of ze hebt ontleed, om te zien of ze al dan niet iets bevatten dat God weerstaat. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die zichzelf buitengewoon vriendelijk vinden. Ze haten niemand en doen nooit iemand kwaad en bieden de gezinnen van broeders of zusters die het moeilijk hebben altijd de helpende hand, om te voorkomen dat hun probleem onopgelost blijft. Ze zijn buitengewoon goedwillend en doen er alles aan om zoveel mogelijk mensen te helpen. Wat is het resultaat van dat soort hulpvaardigheid? Ze leggen hun eigen leven stil en toch zijn ze heel tevreden met zichzelf en erg in hun nopjes met alles wat ze hebben gedaan. Sterker nog, ze zijn er heel trots op en geloven dat alles wat ze hebben gedaan vast en zeker genoeg is om te voldoen aan Gods wil en dat ze ware gelovigen in God zijn. Ze beschouwen hun aangeboren vriendelijkheid als iets waar ze munt uit moeten slaan, en zodra ze er zo tegenaan kijken, gaan ze dat onvermijdelijk als de waarheid beschouwen. In werkelijkheid doen ze alleen maar dingen die menselijk gezien goed zijn. Ze hebben absoluut niet de waarheid gezocht en al hun daden zijn vergeefs, want ze doen die tegenover mensen en niet voor het oog van God, en ze praktiseren al helemaal niet volgens Gods vereisten en de waarheid. Niets van wat zij doen, is het beoefenen van de waarheid of het beoefenen van Gods woorden, laat staan dat ze Zijn wil volgen. In plaats daarvan gebruiken ze menselijke vriendelijkheid en goed gedrag om anderen te helpen. Om kort te gaan, ze zoeken niet Gods wil in wat ze doen en evenmin handelen ze in overeenstemming met Zijn vereisten. Daarom wordt het goede gedrag van de mens vanuit Gods perspectief veroordeeld en verdient dat gedrag het niet dat Hij het Zich herinnert.

uit ‘Verslagen van de gesprekken van Christus van de laatste dagen’

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger