Christelijk lied ‘Hoe je de werkelijkheid van Gods woorden moet binnengaan’ (Dutch subtitles)

Christelijk lied ‘Hoe je de werkelijkheid van Gods woorden moet binnengaan’ (Dutch subtitles)

4 |15 augustus 2020

Mensen die zichzelf werkelijk inzetten voor God,

spreiden hun hele wezen uit ten overstaan van Hem;

ze onderwerpen zich oprecht aan al Zijn uitspraken

en kunnen Zijn woorden in praktijk brengen.

Ze maken van Gods woorden het fundament van hun bestaan

en kunnen oprecht in Gods woorden zoeken

om erachter te komen welke delen ze moeten beoefenen.

Zo zijn mensen die werkelijk ten overstaan van God leven.

Als dat wat je doet je leven ten goede komt,

en je door het eten en drinken van Zijn woorden

aan je innerlijke behoeften en tekortkomingen kunt voldoen,

zodat je levensgezindheid wordt getransformeerd,

zal dit Gods wil tevredenstellen.

Als je handelt volgens Gods vereisten

en als je in plaats van het vlees

Zijn wil tevredenstelt,

zul je in dit opzicht de werkelijkheid van Zijn woorden zijn binnengegaan.

Wanneer er gesproken wordt over het meer realistisch binnengaan

van de werkelijkheid van Gods woorden,

betekent dit dat je je plicht kunt vervullen en aan Gods vereisten kunt voldoen.

Alleen dit soort praktische handelingen

kan het binnengaan van de werkelijkheid van Zijn woorden worden genoemd.

Als je deze werkelijkheid kunt binnengaan,

zul je de waarheid bezitten.

Dit is het begin van het binnengaan van de werkelijkheid;

je moet eerst deze training ondernemen,

en pas dan zul je werkelijkheden kunnen binnengaan die zelfs nog dieper zijn.

Pas dan zul je werkelijkheden kunnen binnengaan die zelfs nog dieper zijn.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Geef een reactie

Delen

Annuleren