Christelijke film ‘Rode heropvoeding vanuit huis’ Clip 7 - De ware motieven achter de laster en veroordeling van De Kerk van Almachtige God door de CCP

13 december 2018

Iedereen die in de Heer gelooft, weet dat er zonder de verschijning en het werk van de Heer Jezus geen gelovigen of volgelingen van de Heer zouden zijn. Sterker nog, het christendom had dan nooit bestaan – hoe begaafd de apostelen ook waren, zij hadden de kerk nooit kunnen stichten. Op dezelfde wijze is De Kerk van Almachtige God ontstaan, uitsluitend en alleen door de verschijning en het werk van Almachtige God, Christus van de laatste dagen. Doordat Almachtige God vele waarheden verkondigde en de mensen zich tot God richtten nadat zij Zijn stem hadden gehoord, kon de kerk worden gesticht. De Chinese communistische overheid belastert De Kerk van Almachtige God echter door te beweren dat het slechts een organisatie van mensen is. Wat voor duistere motieven hebben zij?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger