Kan iemand worden gered door binnen de religie in God te geloven?

Kan iemand worden gered door binnen de religie in God te geloven?

732 |17 november 2018

Bekijk de hele film:https://nl.kingdomsalvation.org/videos/break-through-the-snare-movie.html

‘Doorbreek de strik’ (5) Nederlandse christelijke film clip - Kan iemand worden gered door binnen de religie in God te geloven?

Binnen de religie zijn er velen die menen, ook al hebben de voorgangers en ouderlingen de macht in de religieuze wereld en bewandelen ze het pad van de hypocriete farizeeërs, en ook al accepteren en volgen zij zelf die voorgangers en ouderlingen, dat ze in de Heer Jezus geloven en niet in de voorgangers en ouderlingen. Hoe kunnen we dan zeggen dat het pad dat zij bewandelen ook dat van de farizeeërs is? Kan een mens echt niet gered worden door binnen religie in God te geloven?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Geef een reactie

Delen

Annuleren