‘DE VUURDOOP’ Het enige pad waarover het koninkrijk van de hemel kan worden betreden

07 november 2020

Christelijke film ‘DE VUURDOOP’ Het enige pad waarover het koninkrijk van de hemel kan worden betreden (Volledige film HD)

De Heer Jezus zei: “Niet iedereen die tegen mij zei, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan; maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is” (Matteüs 7: 21). Wat moeten we doen om mensen te worden die de wil van de hemelse Vader volgen en God gehoorzamen, zodat God ons naar het hemelse koninkrijk brengt? De christen Song Enze werd gearresteerd en zeven jaar gevangengezet door de Chinese Communistische Partij, omdat hij geloofde in God en Gods evangelie predikte. Na zijn vrijlating stond hij erop om zich te blijven uitputten voor God door het evangelie te verspreiden. Hij voelt dat hij Gods wil doet door te werken en zijn thuis en carrière te verzaken, en dat hij zeker Gods goedkeuring zal verwerven en door God naar het hemelse koninkrijk zal worden gebracht. Later krijgt de zoon van Song Enze een levensgevaarlkijke ziekte. Song Enze koestert hierdoor wrok tegenover God, probeert met God te ruziën en verliest zelfs zijn verlangen om zijn plichten te doen. Door de feiten van zijn situatie en de openbaringen in Gods woord beseft Song Enze dat hij vele jaren heeft verzaakt en zich uitgeput voor God in een poging om te onderhandelen over Gods gratie en zegeningen, en dat hij God niet gehoorzaamt. Eindelijk, door te zoeken, leert hij hoe hij de waarheid moet nastreven om aan zijn verdorven gezindheden te ontsnappen, God waarlijk te gehoorzamen en te worden gered door God.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger